През миналата година в област Кюстендил са приключили делата за 810 извършени престъпления

публикувано на 27.09.16 в 19:13
Делата за 400 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, а за 114 - с освобождаване от наказание. Броят на осъдените с влезли в сила присъди е 725, увеличението в сравнение с предходната година е с над 1 процент. Осъдените непълнолетни са 47, а осъдените жени - 69, като с най-висок брой от тях са жените във възрастовата група 30 - 39 години. Най-голям е относителният дял ...