Eмисия новини
от 19.00 часа

Спад на индустриалното производство в САЩ през септември

Индустриалното производство в САЩ се понижи през септември за втори път през последните три месеца, което предполага, че търговското напрежение с Китай и забавящия се световен растеж вредят на този важен сегмент от американската икономика.

Индустриалното производство се понижи през септември с 0,4% спрямо август, когато обаче нарасна с 0,8% (възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 0,6%), докато финансовите пазари очакваха по-скромно понижение с 0,2 на сто.

Това представлява най-солиден свиване на производството от април насам и негово понижение за втори от последните три месеца. Въпреки това в рамките на третото тримесечие индустриалното производство в САЩ нарасна с 1,2% след понижения с около 2% през първото и второто тримесечия.

Промишленото производство, което представлява ключов компонент в данните за индустриалното производство, се понижи с 0,5% спрямо август, когато нарасна с 0,6%, докато производството на автомобили и на части за тях се сви с цели 4,2% най-вече в резултат на намаленото производство на General Motors с оглед на мащабната стачка в автомобилния концерн. Но дори изключвайки автомобилния сектор, промишленото производство през септември се сви с 0,2 на сто.

По принцип промишленото производство е най-важната и най-внимателно следена компонента от Фед, тъй като формира почти 75% от общото индустриално производство и близо 12% от БВП на САЩ.

Минно-добивното производство също отбеляза спад с 1,3%, но след ръст с 2,4% месец по-рано, докато производството в сектора на комуналните услуги нарасна през септември с 1,4% след слабо повишение с 0,2% през август.

Натовареността на индустриалните производствени мощности се понижи през септември до 77,5% от 77,9% през предходния месец и при очаквания за 77,7%.

Слабите септемврийски данни потвърждават, че промишленият сектор в САЩ, подобно на този в еврозоната и по-специално в Германия, продължава да изпитва проблеми.

Въпреки че промишлеността е с малък дял в БВП на САЩ, този сектор е силно чувствителен към промени в глобалното търсене, което го прави доста добър индикатор за състоянието на цялата американска икономика.


Още от