Eмисия новини
от 10.00 часа

БНР „По дирите на безценни документи"

Народна библиотека „Св. св Кирил и Методий''
Снимка: Ани Петрова

На 24 октомври в Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий" ще се проведе кръгла маса на тема По дирите на безценни документи". Експертите от НБКМ ще изнесат презентация на тема Опознаване на книжовното наследство-традиции и перспективи". 

Заедно с дискусионната част ще се визуализира и как изглеждат документите, преминали през бурите на времето и пътят, който „извървяват" до читателя. Ще се демонстрира и в какъв вид документите стигат до библиотеката, аноксия (обезпрашаване), реставрация, дигитализация, представяне на документа в сайта и неговото съхраняване за бъдещите поколения.

Ще бъде посетена и залата „История на книгата" и ще научим повече за инициативата на НБКМ „Осинови книга". Ще бъде представен и откритият автентичен тефтер със записки на Георги Раковски. 

Планирано е изграждането на специализирани звена като: Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство, Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство, Лаборатория „Виртуална история на българската литература“, Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, Дигитален архивен център за движимо културно наследство, Лаборатория „Дигитален етнографски музей“, Лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство, Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници, Национална образователна телевизия и др.

След изграждане на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ в него ще работят учени според специализацията си, но в интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания и практики.

Форумът е една от дейностите по проекта „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Партньори по проекта са българските университети и Научни институти при БАН. Водеща организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. 

Българското национално радио е асоцииран партньор по проекта и една от институциите, която ще дигитализира в новоизградения център част от звуковия си архив.

Още от

Перник се готви за режим на водата

публикувано на 15.11.19 в 09:39