Радио Варна - другата сцена!

Павел Писарев на 80 с нова книга

 18 май, понеделник -Арт салон на Радио Варна, 18 часа

„Такива ги запомних”. Това е подаръка на Павел Писарев към читателите, издадена навръх 80-ия му рожден ден. В книгата са събрани спомени и разкази за Тодор Живков, Тончо Жечев, Александър Лилов, Николай Хайтов, Иван Славков и Людмила Живкова, политици, писатели и други творци, с които Писарев е работил.
Общото на всички тези портрети е, че те са писани не по документи и чужди свидетелства, а от жив участник в събитията, от човек, който е общувал с обектите на своя разказ преди всичко приятелски, като равен с равен. Естествено, портретите съдържат интересни случки, непознати страни от характери, но и историческа оценка за тези личности.
Това дава поле за анализ на големите обществени и културни процеси, за по-дълбочинна оценка на близкото ни минало и сложното ни настояще. В този смисъл „Такива ги запомних” е хибрид между поне 3 жанра – исторически документ, мемоари и портретен сборник. „Такива ги запомних” е и символично продължение на спомените на Писарев „Подир изгубеното време”, които бяха посрещнати с голям интерес от публиката през 2011 г., пише след излизането на книгата в."Земя".

Роден на 19 октомври 1934 г. в София. Журналист във в. „Работническо дело", кореспондент на вестника в Париж. Публицист, два пъти директор на Българска национална телевизия 1970-1971 г. и 1990 г. Генерален директор на Българска кинематография 1971-1977 г. Заместник и първи заместник-министър на културата 1971-1983 г. Обществен и политически деец на БСП от 1953 г. до днес. Активен деятел на културното сътрудничество с европейските страни. Ст.н.с., доктор на социологическите науки.