Podcast en español

author: Krasimir Martinov

Milena Selimi

Milena Selimi ama Bulgaria y traduce a Georgi Gospodinov

La escritora, traductora y figura pública albanesa Milena Selimi, nacida en la familia de una búlgara y un albanés, hoy es representante de los búlgaros en el Comité de Minorías Nacionales de Albania desde junio de 2023. Desde 1964 su madre, Yanka..

02.12.23 11:15 |
Foto: faqja në Facebook e M. Selimit

Milena Selimi e do Bullgarinë dhe përkthen shkrimtarin Georgi Gospodinov

Shkrimtarja, përkthyesja dhe figura publike shqiptare Milena Selimi, e cila nga qershori i vitit 2023 është përfaqësuese e bullgarëve në Komitetin për Pakicat Kombëtare në Republikën e Shqipërisë, rrjedh nga familja e një bullgareje dhe një shqiptari. Që..

28.11.23 14:05 |

Milena Selimi loves Bulgaria and translates Georgi Gospodinov’s books

Albanian writer, translator and public figure Milena Selimi, who has been the representative of the Bulgarians in the Committee of National Minorities in Albania since June 2023, comes from a Bulgarian-Albanian family. Since 1964, her..

27.11.23 17:22 |

The census in Albania and its importance for the Bulgarian national minority

The population census in Albania ended on November 15 and on the recommendation of the UN and the EU a survey will be conducted from November 20 to December 20, 2023, in order to assess the quality of the census process. This has been..

20.11.23 13:40 |
Boyan Angelov Bulgaristan Radyosu'nun studyosunda

Boyan Angelov: Dilin temelinde insan felsefesinin kodları yatar

Avrupa’da en eski yazar örgütü olan Bulgaristan Yazarlar Birliği , kuruluşunun 110. yılını Sofya’da düzenlenen etkinliklerle kutladı. Birliğin başkanı şair, edebiyat tarihçisi ve eleştirmen, filozof ve toplum adamı olan Boyan Angelov’un..

20.11.23 10:00 |
Spas Tashev

Për regjistrimin në Shqipëri dhe rëndësinë e tij për pakicën kombëtare bullgare

Procesi i regjistrimit të popullsisë në Shqipëri përfundoi më 15 nëntor. Filloi më 18 shtator, duhej të përfundonte më 28 tetor, por u zgjat me dy javë. Sipas rekomandimit të OKB-së dhe BE-së, nga data 20 nëntor deri më 20 dhjetor të vitit 2023 do të..

17.11.23 20:53 |
Bojan Angellov në studion e Radio Bullgarisë

Bojan Angellov: Filozofia njerëzore është e koduar në gjuhë

Organizata më e vjetër e shkrimtarëve në Evropë – Lidhja e Shkrimtarëve Bullgarë shënon 110 vjet nga themelimi i saj me festime zyrtare në Sofje. Kryetar i lidhjes është Bojan Angellov - poet, historian dhe kritik letrar, filozof dhe personalitet..

16.11.23 17:34 |
Boyan Angelov in the studio of Radio Bulgaria

Boyan Angelov: Human philosophy is encoded in our language

The oldest writers' organization in Europe - the Union of Bulgarian Writers - is marking 110 years since its founding with official festive events in Sofia . The current chairman of the union is Boyan Angelov - a Bulgarian poet, literary historian..

15.11.23 16:23 |
Foto: Krasimir Martinov

Milena Selimi: Bullgarët në Shqipëri kanë nevojë për mësues dhe për vëmendje

Që nga viti 2017, minoriteti kombëtar bullgar është zyrtarisht i njohur nga shteti shqiptar dhe që nga qershori 2023, përfaqësuese e tij në Komitetin për Pakicat Kombëtare në Republikën e Shqipërisë është Milena Selimi – shkrimtare, përkthyese,..

14.11.23 07:10 |
Milena Selimi

Milena Selimi: Bulgarians in Albania need teachers and attention

Since 2017, the Bulgarian national minority has been officially recognized by ‎the Albanian state, and since June 2023, its representative in the Committee of ‎National Minorities in Albania is Milena Selimi - writer, translator, journalist, ‎with..

13.11.23 12:08 |