Предавания

Архив на предаването Предаване за литература и изкуство, подготвяно съвместно със Съюза на българските писатели. Представяне на нови автори във всички литературни жанрове с тяхното многообразие и уникалност, както и на утвърдени имена в областта на изкуствата, свързани със словото. Насочено..