Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

Адв. Елка Пороминска

Юридическата компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Нов законодателен пакет за борба с финансовите престъпления

Каква е юридическата компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма? Какво да се очаква от новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпления?

Процесът, чрез който се придава легитимност на източника на облаги от престъпление, е един все по-разрастващ се феномен с ясно изразен международен характер, чиято основна цел е именно да прикрие връзките между този източник и облагите, придобити чрез престъпление. Под този знаменател са поставени както парите, спечелени от криминални дейности (традиционно – от трафик на наркотици, хора, оръжие), така и тези, натрупани благодарение на укриването на данъци, вземането на подкупи или в резултат на злоупотреба с публична държавна собственост. Същевременно, начините за легитимиране на паричните средства стават все по-иновативни и предизвикателството те да бъдат спрени става все по-голямо, особено в ерата на масова цифровизация, както на престъпленията, така и на паричните средства, придобити чрез тях.

В продължение на повече от тридесет години ЕС разработва устойчива регулаторна рамка за борба срещу  изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/ФТ) при пълно зачитане на необходимостта от защита на личните данни. Тази нормативна уредба е подкрепена и допълнително развита от съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС). 

Европейските стандарти вече далеч надхвърлят последно обновените през 2012 г. „Препоръки“ на Работната група за финансови действия (FATF) и понастоящем се оказва, че световните стандарти следват европейските. В този смисъл, кръгът от предприятия и професии - обект на тези правила в ЕС, т.е. спектърът на т.нар. „задължени субекти“, постоянно се разширява, а ролята на посредника става все по-важна в считаните за „значителни“ според европейските стандарти финансови сделки.

Относно предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпленияадв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати и дългогодишен консултант на предаването "Законът и Темида", коментира:

Проектът LIGHT 

"Проектът LIGHT има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на Предотвратяване изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането на тези мерки и гарантиране на ефективността на политиката в тази област. Т.е. целта на проекта, от една страна, е обучение, което се състоя на четири етапа – в Рим, Брюксел, София и Мадрид. Сега следва да се обобщят изводите и да се предприемат мерки за предотвратяване на тези престъпления. 

Предстои последната заключителна конференция, която ще се проведе на 25 октомври в Брюксел. В нея ще участва