Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

Постурология или модерното разбиране за медицина на синтеза

д-р Мариета Константинова, Мария Мира Христова и д-р Венцислав Стоев

Науката за правилната стойка свързва различни специалности, като обединява невролози, зъболекари, офталмолози, ортопеди, кинезитерапевти, рехабилитатори – в зависимост от конкретния случай. Това е специалност, която се занимава с индивидуалните особености на човека в цялост. Тя е изключително полезна при неясни болкови синдроми и затруднени диагнози. 

В "Нашият ден“ д-р Мариета Константинова, директор на Центъра по постурология, и д-р Венцислав Стоев, председател на Асоциацията на постуролозите в България,  коментират последиците от неправилната стойка, за какво допринася споделеният опит за лечение на двигателната система, как се извършва постурологичен анализ и каква информация носи той. Скромната история на тази медицинска дисциплина в България започва едва преди пет години и е в сериозен контраст със световната.

"Още през 19-и  век голяма част от учените са забелязали влиянието на различни рецептори на тялото върху стойката ни. Още през 1890 г. Виерордт създава първото училище по постурология в Берлин. По-късно през XX век Жан Бернар Барон, който работи в болница "Св. Анна" в Париж, организира много сериозни изследвания за стойката на човека, използвайки стабилографи и различни други методи. Той публикува на много места тестовете, които използва за изследвания на очите и на цялата стойка. През 1969 г. е създадено Международното постурологично общество и се сформира като отделна наука", посочва д-р Венцислав Стоев.

През 2017 г. в България се провежда първата конференция по постурология. Резултатът е, че 12 български лекари заминават за Италия на обучение и след полагане на изпити в университета "Жан Моне" са вписани в Европейския регистър на постуролозите.

Постурологията е модерното разбиране за медицина на синтеза. Обединяването на знанието за различните части на човешкото тяло и разглеждането на пациента като личност. Постурологичният анализ дава информация за първичността на патологията, компенсаторните възможности на организма, как е най-ефективно да се започне лечението и съответно очакваните резултати. Постуралните нарушения се изследват и диагностицират чрез специално разработени протоколи, които след първоначалната диагностика могат да бъдат допълнени със специфични за съответните специалисти клинични и параклинични изследвания.

Първото в България училище по постурология официално е открито през април 2022 година.

"Това е една интердисциплинарна наука, в която се комбинират знанията на невролози, физиотерапевти, кинезитерапевти, очни лекари, ортопеди, зъболекари, лекари, които се занимават с вестибуларна медицина и др. Важно е да обменяме информация, която е в полза на пациента. Обучението в школата по постурология се провежда в 8 модула, като всеки е посветен на о