Резултати : автор Ана-Мария Кръстева

Вяра и смирение

Великият френски мислител Паскал дава следното определение: „Има само два вида човеци: едните праведни, които се мислят за грешни, а другите – грешни, които се мислят за праведни.“ Онзи, който в евангелското четиво за капернаумския стотник прие себе си за..

05.07.20 08:25 |

Свещенослужението като призвание

Свещенослужението съществува още в Стария Завет и е установено още от Самия Господ Саваот на Синайската планина. През земния си живот Христос избира и подготвя 12-те Си апостола, за да бъдат върховни пастири на новооснованата Църква. Те са призвани да..

28.06.20 08:05 |

Българската святост

Христовата Църква е една и неделима. Поместните църкви са живи членове на тази света, съборна и апостолска църква. Обособяването на поместни Църкви ни говори, че Бог е осветил съществуването на различните народи с техните характерни черти.  Като..

21.06.20 08:05 |

Съвременни измерения на светостта

Минала през множество превратности, Христовата църква успява да оцелее, пазена от Св. Дух, пребиваващ в нея. В историята ѝ има тежки времена, в които вражески сили се надигат срещу Църквата и учението ѝ.  През тези години изповядващите Христос търпят..

14.06.20 08:05 | България

Същността на Църквата

На Петдесетница своя рожден ден чества и основаната от Христос Църква, защото тогава тя бива осветена от Св. Дух.  Как независимо от проблемите, които съпътстват църковния ни живот, Църквата Христова остава "една, света, вселенска и апостолска"...

07.06.20 09:14 |

Вечният живот и богопознанието

В евангелския текст от неделята преди Петдесетница е разкрита същността на вечния живот: "Вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истинаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа".  Имат ли тези думи връзка с богопознанието и то път ли е за..

31.05.20 08:10 |

Духовната слепота

"Аз съм светлината на света, който Ме последва, той не ще ходи в мрак, а ще има светлината на живота", казва Спасителят. От Евангелието разбираме, че телесно слепите търсят помощ от Христос и Той им връща зрението.  Духовно слепите, за разлика от..

24.05.20 08:05 |

Живата вода

За поклонението на Бог с дух и истина. Защо Църквата възхвалява св. Фотина като просветителка? Как грехът се определя като несполука, като неуспешен опит на човека да намери това, което ще запълни празнотата, и дали може да се обвиняват хората, че са..

17.05.20 08:10 |

Духовният смисъл на евангелската Витезда

Колко пъти в живота си сме искали да се провикнем: „Нямам си човек?“ Много хора в отчаянието си влизат в Църквата и търсят земна справедливост, а дали я получават? За тържеството на търпението. Защо вярващият никога не губи своята надежда?  Как ако се..

10.05.20 08:15 |
Свети Тома и Исус Христос

Вяра и неверие

Докато не видя, няма да повярвам! Едва ли има човек, който не е чувал тази фраза. В неделята, наречена Томина, евангелското четиво от св. евангелист Йоан ни разказва за проявеното неверие от страна на св. апостол Тома, един от дванадесетте..

26.04.20 08:05 | България