author: Ана-Мария Кръстева

Преходното и непреходното в живота

Има хора, които живеят в Бога и за Бога и законът на вечната правда е непрестанно техен спътник, но дори и тези помазани души не са съвършени и винаги има нещо, което не им достига, за да стигнат до съвършенство. Тази истина се доказва и от..

27.11.22 09:15 |

Основа на традиционното християнско семейство е любовта

Основа на християнското семейство е обичта, като паралелно с нея вървят вярата в Бога и здравите нравствени начала. Християнското семейство по думите на св. Йоан Златоуст е малка църква, а Църквата е голямо семейство. Точно в християнския дом се посяват..

20.11.22 09:15 |

Посланията от притчата за добрия самарянин

Притчата за милостивия самарянин поставя въпроса за ближния на една по-широка основа и ни оставя една повеля: "Иди и ти прави същото", защото животът на християнина не е само теория, а във всеки един момент трябва да се проявяват, произлизащите от нея..

13.11.22 09:10 |

Вярата, вечният живот и служението на свещеника

В наши дни, както и по времето на Христос, има множество болни, както има и лечители, които благоразумният човек не бива да пренебрегва. Но дали е достатъчна и силна нашата вяра? Когато дойдат минути на изпитания, дали сме готови да надживеем..

06.11.22 09:20 | Книги

Притчата за богаташа и бедния Лазар

Притчата за богаташа и бедния Лазар отново е и предупреждение как да живеем на земята. Нали при второто Христово пришествие всеки ще отговаря за делата си приживе. Притчата ни припомня, че всички ще възкръснем, но едни за вечен живот, а други за..

30.10.22 09:05 |

Бесовете и Христос

Като избягваме да се взираме в злото на този свят, рядко си задаваме въпроса за неговата причина. Случили ни се нещо неприятно, достигне ли ни нещастие, сме склонни да припишем вината на хората, които са около нас, но трудно я търсим в самите нас...

23.10.22 09:05 |
Седми вселенски събор

Езикът на Църквата и иконопочитанието

Тази неделя се чества паметта на св. Отци от седмия Вселенски събор – едни от най-добрите сеячи на словото Божие, след Христос и апостолите. В този ден литургийното евангелско четиво е притчата за сеяча от евангелието на Лука. В него Спасителят..

16.10.22 09:20 |
Възкресяването на сина на наинската вдовица

Чудото на възкресяването на сина на наинската вдовица

Паскал пише: "Дали нашият живот се свършва с телесната смърт, това е въпрос от най-голяма важност и не може да не се мисли за него. Нашите постъпки ще бъдат разумни или безсмислени в зависимост от това дали ние вярваме или не в безсмъртието."..

09.10.22 09:15 |

Христовият морал

Думите на Христос "Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях" са първата норма от основните начала на християнската социология, а и на морала, донесен в света от Спасителя. Това е основата, но тя не е достатъчна, за да се..

02.10.22 09:10 |

За труда и лова на човеци

Още със създаването на човека Бог благославя неговия труд. Чрез него човек развива своите сили и възможности, калява волята и укрепва търпението си. Голямата полза от труда се състои и в това, че той лишава хората от възможността за безделие и леност,..

25.09.22 09:10 |