Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Защо ЕС иска да бъде глобален лидер в борбата с климатичните промени

Снимка: Ани Петрова, БНР

Причината за всички глобални климатични споразумения е най-мащабното предизвикателство на нашето време – борбата с климатичните промени – с това уточнение започна разговорът с Илин Станев, съветник по политическите анализи към представителството на Европейската комисия в България

Последните пет години бяха най-топлите откакто се води статистика за температурите. Средната температура през 2019 година се е повишила с 1,1 градуса в сравнение с равнищата от прединдустриалния период.

9 от всеки 10 граждани на ЕС счита, че изменението на климата е много сериозен проблем. Именно затова беше договорена Рамковата конвенция но ООН през 1992 г., част от която са и Протоколът от Киото и Парижкото споразумение. Целта е ясна – намаляване на глобалното затопляне.

Какво се променя:

Първо Парижкото споразумение включва всички държави, за разлика от Киото. По-важното е друго – Париж има много по-високи амбиции от Киото, защото в последните години се осъзна, че човечеството има много голям принос за климатичните промени. Това вече е утвърден научен консенсус. Промените в климата станаха много по-видими, затова и обществения консенсус е по-голям.

Защо ЕС иска да бъде глобален лидер в борбата с климатичните промени?

Логично е, най-голямата глобална икономика в света да поеме лидерството, а добрият пример помага и много други страни да го последват и това не е само по отношение на климатичната политика. Има много критици, които казват, че ЕС е самотен лидер, и че страните-членки не могат сами да променят климата, но това не е точно така. Примерно Япония миналата година прие да стане климатично неутрална до 2050 г., т.е. има същата политика като ЕС. Индия и Китай също приеха програми за намаляване на емисиите, макар и не толкова амбициозни. Така че светът се движи след ЕС.

Европейската политика за борба с климатичните промени е формулирана в Зеления пакт.

Учените смятат, че светът трябва да постигне климатична неутралност до 2050 г. Зеленият пакт дава и предпоставките как това да стане. Всъщност той е отговорът на ЕС на Парижкото споразумение.

Много често чета, че България е изправена пред непосилната задача да намали емисиите си с 55%. Нека все пак да уточним, че към момента България вече е намалила емисиите си спрямо 1990 г. с 43%. Не трябва тепърва да ги намалява с 55%.

Средствата отделени за България са общо 7 милиарда лева в период от 7 години, за да направи този преход. По-голямата част от тях са за инвестиции, така че да бъдат насърчени мерки за енергийна ефективност, създаването на нови мощности и нови технологии, които да направят предприятията по-конкурентни.

Тази цел е въпрос на национална политика и на общо европейски правила. Българското правителство трябва да реши точно как да бъде извършен този преход, обясни още Илин Станев.


Още от категорията

ТЕЦ

Немското министерство на екологията финансира проучване на въглищните региони в България

Доклад за създаване на нови икономически дейности и нови работни места във въглищните региони на Югозападна и Югоизточна България изготвят в момента експертите на WWF България. За целта, а и за повишаването на капацитета на местните общини,..

публикувано на 27.01.21 в 08:05
тец

Гръцкия регион Западна Македония между въглищата и социалния консенсус

Темата на рубриката "Минутите на Зелената сделка с Европа директно Стара Загора" е гръцкия въглищен регион Западна Македония, който е в преход към нисковъглеродна икономика. Наш гост е Лефтерис Топалоглу, ръководител на Регионалната асоциация за..

публикувано на 20.01.21 в 08:05

Чешкият въглищен регион Усти в преход към нисковъглеродна икономика

Карел Тихи ръководи Икономическия и социален съвет на регион Усти - един от трите въглищни региона в Чехия, който преминава през прехода към нисковъглеродна икономика. Неправителствената организация влиза в задължителния състав на..

публикувано на 13.01.21 в 10:05

Териториалните планове за справедлив преход трябва да са готови до края на септември

През месец декември 2020 г. се оповести кой е консултантът, който ще изработи териториалните планове за справедлив преход на трите най-засегнати от преминаването към нисковъглеродна икономика в България региона (Стара Загора, Кюстендил и Перник)...

публикувано на 06.01.21 в 08:05

Системата за тавани и търговия с емисии намалява парниковите газове в атмосферата

Системата за търговия с емисии беше въведена с Протокола от Киото, а ЕС беше първата икономическа общност, която въведе трансгранична търговия с емисии. Последваха я много други страни, както и някои щати от САЩ, обясни в предаването „Зелената..

публикувано на 30.12.20 в 11:36

Европейските лидери се споразумяха за намаляване на парниковите газове с 55%

Лидерите на европейския съюз се споразумяха за намаляване на парниковите емисии с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Това решение коментираме в „Минутите на Зелената сделка с Европа директно Стара Загора“ с Юлиан Попов - политически..

публикувано на 16.12.20 в 17:01
Румяна Грозева

Зелената сделка - посоката за развитие на всички икономически сектори

Зелената сделка е програмата за развитие на ЕС за следващите години в дългосрочен план, която цели създаването на все по-щадящи природата индустрии във всички сектори на икономиката. Приемаме Зелената сделка като зелената линия на развитие в..

публикувано на 09.12.20 в 08:40

Парижкото споразумение и европейските договорености

След като действието на Протокола от Киото приключва в края на 2020 г., регулацията на количеството парникови газове в атмосферата и търговията с емисии би трябвало да се подчиняват на Парижкото споразумение, което е ратифицирано и от България...

публикувано на 02.12.20 в 08:00
Антоанета Йотова, климатолог

Как България печели от търговията с единици парникови газове

Протоколът от Киото въвежда регулации за част от парниковите газове, които не трябва да се бъркат с вредните емисии. Парниковите газове са съставки на атмосферата, а не вредни емисии. Замърсителите на атмосферата са обект на други регулации...

публикувано на 25.11.20 в 14:10

Протоколът от Киото - началото на търговията с емисии

Протоколът от Киото е международно спразумение, прието в Киото, Япония през декември 1997 г. в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК). Това е международно споразумение за контрол над глобалното..

публикувано на 18.11.20 в 12:47