Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Системата за тавани и търговия с емисии намалява парниковите газове в атмосферата

Снимка: Архив

Системата за търговия с емисии беше въведена с Протокола от Киото, а ЕС беше първата икономическа общност, която въведе трансгранична търговия с емисии. Последваха я много други страни, както и някои щати от САЩ, обясни в предаването „Зелената сделка с Европа директно Стара Загора“ Илин Станев, съветник по политическите анализи към представителството на ЕК в България.

Системата за тавани и търговия с емисии цели да намали емисиите от парниковите газове от индустрията и енергетиката.

В момента се предполага, че до 2030 г. предприятията, които са обхванати в тази система трябва да ги намалят с 43%. Това не са нови намаления, а се базират на вече постигнатото. Към 2020 г. системата за търговия с емисии вече е постигнала 21% намаление спрямо 2007 г. за страните от ЕС.

България има определен таван, до който може да изпуска парникови емисии в атмосферата и той е доста висок. Това се дължи на спада на индустриалното производство след 1990 г. По този начин България имаше един резерв, който можеше да продава на други страни или предприятия. За 2020г. страната е реализирала 400 милиона лева приходи от тази търговия. В същото време предприятията, които изпускат парникови емисии в атмосферата трябва да ги купуват от международните борси. Част от предприятията имат безплатни такива и не се налага да купуват цялото количество.

На европейско ниво се обсъжда включването и на още индустрии към системата за тавани и търговия с емисии. Възможно е това да са секторите на транспорта и сградния фонд.

До момента секторите, които не са включени в системата за търговия с емисии в България, нямаха ангажимент да намаляват количеството парникови газове, които емитират, за разлика от други страни-членки. Това даде възможност на страната на практика да увеличи прага си на емисии с 20%.

В новия период до 2030 г. България също има по-облекчени изисквания, защото когато се определят общоевропейските цели се взимат предвид много показатели, а един от тях е стандарта на живот, уточни Илин Станев


Още от категорията

ТЕЦ

Немското министерство на екологията финансира проучване на въглищните региони в България

Доклад за създаване на нови икономически дейности и нови работни места във въглищните региони на Югозападна и Югоизточна България изготвят в момента експертите на WWF България. За целта, а и за повишаването на капацитета на местните общини,..

публикувано на 27.01.21 в 08:05
тец

Гръцкия регион Западна Македония между въглищата и социалния консенсус

Темата на рубриката "Минутите на Зелената сделка с Европа директно Стара Загора" е гръцкия въглищен регион Западна Македония, който е в преход към нисковъглеродна икономика. Наш гост е Лефтерис Топалоглу, ръководител на Регионалната асоциация за..

публикувано на 20.01.21 в 08:05

Чешкият въглищен регион Усти в преход към нисковъглеродна икономика

Карел Тихи ръководи Икономическия и социален съвет на регион Усти - един от трите въглищни региона в Чехия, който преминава през прехода към нисковъглеродна икономика. Неправителствената организация влиза в задължителния състав на..

публикувано на 13.01.21 в 10:05

Териториалните планове за справедлив преход трябва да са готови до края на септември

През месец декември 2020 г. се оповести кой е консултантът, който ще изработи териториалните планове за справедлив преход на трите най-засегнати от преминаването към нисковъглеродна икономика в България региона (Стара Загора, Кюстендил и Перник)...

публикувано на 06.01.21 в 08:05

Защо ЕС иска да бъде глобален лидер в борбата с климатичните промени

Причината за всички глобални климатични споразумения е най-мащабното предизвикателство на нашето време – борбата с климатичните промени – с това уточнение започна разговорът с Илин Станев, съветник по политическите анализи към представителството..

публикувано на 29.12.20 в 12:15

Европейските лидери се споразумяха за намаляване на парниковите газове с 55%

Лидерите на европейския съюз се споразумяха за намаляване на парниковите емисии с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Това решение коментираме в „Минутите на Зелената сделка с Европа директно Стара Загора“ с Юлиан Попов - политически..

публикувано на 16.12.20 в 17:01
Румяна Грозева

Зелената сделка - посоката за развитие на всички икономически сектори

Зелената сделка е програмата за развитие на ЕС за следващите години в дългосрочен план, която цели създаването на все по-щадящи природата индустрии във всички сектори на икономиката. Приемаме Зелената сделка като зелената линия на развитие в..

публикувано на 09.12.20 в 08:40

Парижкото споразумение и европейските договорености

След като действието на Протокола от Киото приключва в края на 2020 г., регулацията на количеството парникови газове в атмосферата и търговията с емисии би трябвало да се подчиняват на Парижкото споразумение, което е ратифицирано и от България...

публикувано на 02.12.20 в 08:00
Антоанета Йотова, климатолог

Как България печели от търговията с единици парникови газове

Протоколът от Киото въвежда регулации за част от парниковите газове, които не трябва да се бъркат с вредните емисии. Парниковите газове са съставки на атмосферата, а не вредни емисии. Замърсителите на атмосферата са обект на други регулации...

публикувано на 25.11.20 в 14:10

Протоколът от Киото - началото на търговията с емисии

Протоколът от Киото е международно спразумение, прието в Киото, Япония през декември 1997 г. в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК). Това е международно споразумение за контрол над глобалното..

публикувано на 18.11.20 в 12:47