Eмисия новини
от 09.00 часа

Създават Национален регистър на социалните предприятия

Снимка: БГНЕС

Да бъде създаден Национален регистър на социалните предприятия и отличителна сертификационна марка за социалните предприятия, техните стоки или услуги решиха окончателно депутатите. Марката ще се предоставя за безвъзмездно ползване. 

Регламентира се и обособяването на стопански отрасъл със социална насоченост, който се очаква да генерира  положителна социална добавена стойност, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението. Така близо 2% от Брутния вътрешен продукт на страната трябва да бъде постигнат до 2021 година чрез дейността на предприятията от социалната и солидарна икономика. 


Още от