Eмисия новини
от 05.00 часа

ИПИ предлага алтернативен бюджет

Експерти от  Института за пазарна икономика (ИПИ) ще представят днес алтернативен на държавния бюджет със свои предложения за реформи и данъчна политика. Фокусът е върху сферата на здравеопазването.

По-висока данъчноосигурителна тежест, по-голяма намеса на държавата през бюджета и влошеното бюджетно салдо, са основните характеристики на бюджета на правителството за 2019 г., твърдят икономистите от ИПИ.

Според тях сериозният ръст на очакваните приходи се дължи на ръста на заетостта, на трудовите доходи и на осигурителната тежест, а повечето очаквани приходи ще се изхарчат напълно, вместо да се намалят данъците или да се формират резерви. Не може да се говори за реформи по отношение на големите публични системи - здравната, образователната, съдебната и административната, смятат експертите на ИПИ.

ИПИ предлага алтернатива на харченето, на вдигането на данъците и на липсата на реформи. Тя ще бъде разгледана в контекста на макроикономическата среда и реалните възможности пред бюджета.


Още от