Eмисия новини
от 20.00 часа

ЕК предупреди България, че не изпълнява решение на Съда на ЕС за качеството на въздуха

София има два месеца за отговор, иначе може да последват глоби

Снимка: БГНЕС

Европейската комисия предупреди днес България, че не е изпълнила решението на Съда на ЕС за качеството на въздуха.

Преди година и половина съдът установи, че страната ни не спазва изискванията за допустимите концентрации на фини прахови частици във въздуха, като не е сведена до минимум продължителността на замърсяванията.

Комисията изразява безпокойство от бавния темп на промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.

Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции. България разполага с два месеца, за да отговори.

Същевременно ЕК стартира нова наказателна процедура срещу България по същата директива за качеството на въздуха зарази пропуски при въвеждането на няколко разпоредби от нея в националното законодателство. Те касаят мерки за свеждане до минимум на продължителността на периодите на превишаване на допустимите стойности. 

На България е изпратено уведомително писма с двумесечен срок за отговор. Ако не отговори, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище – следващия етап от наказателната процедура.


Още от