Eмисия новини
от часа

Магистратите от Апелативен съд - Пловдив са сред най-натоварените

Близо 2100 дела са разгледани от Апелативен съд – Пловдив през 2018 г., 80 процента от тях приключват в 3-месечен срок. Данните бяха оповестени на Общото събрание на съдиите от председателя им Магдалина Иванова. 

Също 80 процента от присъдите са потвърдени от ВКС. Образуваните наказателни дела през изминалата година са близо 700.

В 6-те окръжни и 27 райони съдилища в апелативния район през миналата година са постъпили общо 96 000 дела, от които 85 000 са приключили, като в тримесечния срок са решени 90% от делата.

Магистратите от Апелативен съд - Пловдив са сред най-натоварените в страната, сочи статистиката. Средно месечната натовареност по показателя дела за разглеждане е 7,17, а по отношение на свършените дела е 6,45.  

В апелативния район най-натоварен е Окръжният съд в Пловдив, следван от тези в Стара Загора и в Пазарджик. Най-малко дела са разглеждали окръжните съдилища в Смолян и Кърджали.


Още от