Eмисия новини
от 05.00 часа

Икономиката на САЩ генерира през май едва 75 хиляди нови работни места

Нивото на безработица стабилизира в 49-годишно дъно от 3,6 на сто

През май растежът на заетостта в САЩ се забави изненадващо рязко до 75 хиляди нови работни места, което сякаш е сигнал, че американските компании са доста по-предпазливи при наемането на персонал във времена на забавящ се глобален икономически растежи и на ескалиращото търговско напрежение.

Неселскостопанската трудова заетост се увеличи през май с едва 75 000 нови работни места при осреднени очаквания на финансовите пазари за по-солиден растеж с около 180 000, показват данни на Министерството на труда. В същото време сумарните данни за предходните два месеца претърпяха солидна низходяща ревизия с общо 75 000 работни места, като тези за март бяха ревизирани надолу до 153 000 (от предишна оценка за растеж със 196 000), а тези за април бяха ревизирани в низходяща посока до 224 000 (от предишна оценка за ръст с цели 263 000).

Въпреки по-слабите данни за заетостта, нивото на безработица в САЩ стабилизира през май в априлското 49-годишно дъно от 3,6% (най-ниска безработица от декември 1969-а година), потвърждавайки очакванията на финансовите пазари.

През май в частния сектор на американската икономика бяха разкрити скромните 90 000 работни места, а в държавния сектор бяха съкратени 15 000 работни места. Броят на наетите в сферата на професионалните и бизнес услуги се увеличи с 33 000, в хотелиерския и ресторантьорски бизнес - с 26 000, а в здравеопазването - с 16 000, докато в промишлеността бяха разкрити едва 3000 нови работни места, а в строителството - само 4000.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ пък нарасна през май с 6 цента, или с 0,22% спрямо април, достигайки 27,83 долара на час. На годишна база растежът на осредненото заплащане на труда обаче се забави до 3,1% от 3,2% през април, докато прогнозите на финансовите пазари бяха за поредно повишение с 3,2 на сто. По-слабият от очакваното растеж на часовото заплащане е пореден знак за липата на сериозен инфлационния натиск въпреки все още силната трудова заетост и рекордно ниска безработица. Продължителността на средната работна седмица се понижи през май до 34,4 часа от 34,5 часа месец по-рано.

Рязкото забавяне при разкриването на нови работни места идва на фона ескалацията на търговските напрежения на САЩ с два техни важни търговски партньори като Китай и Мексико. Мнозинството икономисти предупреждават, че търговските война могат да подкопаят американската икономика, като слабите данни за май и низходящата ревизия на данните за заетостта през предходните два месеца изглежда в подкрепа на очакванията за забавяне на водещата световна икономика.

В същото време данните за часовото заплащане на труда не са предпоставка за сериозен инфлационен натиск.

Всички това вероятно ще засили спекулативните очаквания от последните дни, че Федералният резерв ще се наложи да намали лихвените ставките през следващите месеци до края на годината.


Още от