Eмисия новини
от часа

Въвеждат нови услуги за хората извън пазара на труда

Снимка: dnevnik.bg

Нови услуги "Семеен трудов консултант" и "Мобилно бюро по труда", въвежда Агенцията по заетостта от първи юли. Целта е по-задълбочена работа с регистрираните и нерегистрирани  безработни.

Информиране, консултиране, мотивиране - това ще са основните дейности в новите услуги за хората, извън пазара на труда. Те и ще бъдат насочвани към подходяща професия или обучение за нея. Неактивните лица ще бъдат канени да стажуват и чиракуват, да участват в прояви като „дни на работодателя“ и други събития, на които бизнесът търси персонал. Основните целеви групи, към които са насочени мобилните бюра по труда и семейните консултанти, са младежите хората над 50-годишна възраст, продължително безработните с основно или по-ниско образование, самотни родители, хора с увреждания. Агенцията по заетостта ще подобри и услугите, предлагани в момента. Новите и подобрените услуги вече са тествани в Благоевград и Монтана


Още от