Eмисия новини
от 07.00 часа

Одитът в ГВА сочи като основен проблем текучеството на инспектори

Снимка: БГНЕС

Силното текучество на инспектори е основният проблем, който констатира одитът в Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Това са лицата, които трябва да осъществяват контрол, съобщи в Парламентарната транспортна комисия ресорният министър Росен Желязков. 

Срокът на задържане на инспектор в ГВА е една година, което е достатъчно малко, за да бъде изграждан постоянен контролен капацитет, поясни Росен Желязков. Организационни проблеми,  недостатъчна квалификация и опитност на заетите са сред констатираните проблеми от одита, който не е приключил. Необходимо е  подобряване на дейностите свързани с поднадзорните  обекти, правят се и предложения свързани с нормативаната уредба. Усилията са свързани с повишаване капацитета на ГВА, посочи Желязков:

„Нашата цел е да се справим превантивно с всички възможни рискове, които носи увеличаването на броя, на честотата и на интереса към в гражданското въздухоплаване. С всеки изминат ден то става все по-достъпно“.

Ще бъдат проверявани както летателните площадки така и  ще се извърши пълен анализ на въздухоплавателните средства, каза още Министър Желязков:

„Голяма част от леките въздухоплавателни средства са регистрирани в регистри на други държави-членки на ЕС. Това ще бъде също предмет на проверка, за да се установи кои са причините леки самолети да се регистрират в други държави-членки“.

 Предстои среща с представители на Европейската агенция за авиационна безопасност, с която ще бъде подписано споразумение за сътрудничество.   


Още от