Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80

Д-р Румен Тошков: Хората вече се грижат много по-добре за домашните любимци

ветеринар лекар животни

14 декември е Денят на ветеринарномедицинските специалисти. Д-р Румен Тошков, професионалист с дългогодишен опит в лечението на домашни любимци коментира пред Радио София, че през последните 10-15 години се наблюдава голяма промяна в отношението на стопаните към животните, те полагат повече грижи за своите любимци и са по-добре информирани за правилното им отглеждане.


Д-р Тошков отбеляза също, че медиите са силно ангажирани при нередности с животните и се обръща сериозно внимание на хуманното отношение към животните, което е нормално да се случва в една европейска държава. Ежедневие за ветеринарните лекари е довеждането на намерени бездомни животни, нуждаещи се от лекарска помощ.