Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80

Приключи Стъпка 2 на "Визия за София", предстои определяне на целите

Адрияна Михайлова и Жоро Пенчев от екипа на "Визия за София" бяха наши гости в последната за тази седмица "Радиоприемница".

Общинската инициатива "Визия за София", която стартира преди около година, цели да промени процеса по който се взимат стратегически решения за града. Процесът започва със събирането и анализиране на цялата налична информация за града и продължава с участие на гражданите и всички заинтересовани страни в процеса на взимане на решения.

Задачата на екипа на инициативата е да включи в процеса на създаването на споделена стратегия за София максимално широк кръг граждани, организации, представители на бизнеса, държавни и общински структури, обясни Адрияна Михайлова. Тя посочи, че наскоро е завършило събирането на цялата налична информация по изследваните аспекти на живота в българската столица, с което е осъществена т. нар. "Стъпка 2" от визията, а данните са обобщени в седем тематични направления: "Хора", "Идентичност и култура", "Градска среда", "Околна среда", "Транспорт", "Икономика" и "Управление". Докладите на експертните екипи вече са достъпни на https://vizia.sofia.bg/. В следващите стъпки предстои да бъдат дефинирани цели, които след това ще преминат през широко обществено обсъждане.

Вече са събрани достатъчно данни за увеличения приток на туристи към София, но няма точни сведения какво точно ги привлича в нашата столица. Тепърва предстои да се изследва и какво е отношението на самите столичани към града, техните усещания, автентичният разказ за идентичността на София и какво я отличава наистина.

Жоро Пенчев, като е специалист по софтуерни системи, обърна внимание на проблема с липсата на добри връзки между отделните бази данни, които се използват в различните административни структури. Липсва стандартизиране и унифициране на работния процес и съхраняването на данните, дори в рамките на една община. Всяко звено в администрацията оперира със собствени данни, но връзката между тях не е много силна и те се искат по много сложен бюрократичен път. Общината припознава този проблем и нуждата данните да се съхраняват в добър вид и да са в една и съща структура, да могат да се ползват много по-лесно.

Дългосрочната стратегия "Визия за София" е с много дълъг хоризонт - 2050 година, но непосредствено след приключването на работата по нея и приемането й тя ще послужи за актуализация на Общия устройствен план. Желанието на екипа е в процеса на изработването й да бъде създадена и система за взаимодействие между различните заинтересовани страни по всяка тема.

Гостите в "Радиоприемница" дадоха и един интересен пример за успешно градско развитие - каталунската столица Барселона. В края на 70-те години на миналия век една олимпиада и едно изложение пораждат импулс за пресъздаване на града. Самият Жоро Пенчев, който е живял известно време в Барселона, бе категоричен, че това е град, който функционира на всички нива, като удоволствие създава не само посещаването му като туристическа атракция, но и ежедневният живот в него.