Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80

Въвеждат отличителна марка за социалните предприятия

Социалните предприятия в страната ще могат да получат безвъзмездно вероятно още в края на юли сертификационна марка за своите стоки и услуги. Отличителната марка, която вече е патентована, ще даде шанс на социалните предприятия да излязат на пазара и да бъдат видими за потребителите, поясни Теодора Тодорова от Министерството на труда и социалната политика на информационен семинар в Добрич.

Марката "Продукт на социално предприятие" е създадена след конкурс, на който са представени над петдесет предложения от студенти от Националната художествена академия.

Министерството на труда и социалната политика създава и регистър и електронна платформа на социалните предприятия, допълни Тодорова.  Платформата ще съдържа и база данни за хора от уязвими групи, които могат да бъдат наети на работа, ще дава възможност на предприятията да публикуват свои обяви, ще ги свързва с инвеститори, с НАП, Търговския регистър и други институции.