Cuma öğleden sonra

Bilgi çağında doğru bilgi hassasiyeti Mutlak bilgi sahibi Allah’tır. O, herşeyi, hem görüleni hem de görülmeyeni ile, hem olanı, hem de olacak olanı ile bilendir. İnsan, Allah’ın izin verdiği kadarını bilebilir. Onun için insanın hakikî ve..

Eklenme 20.09.2019 16:17

Krıstovden - Hayatın ölüme galip gelmesi inancı

14 Eylül “Saygıya layık ve yaşam veren Kutsal Çarmıhın Yüceltilmesi Bayramı”, Bulgaristan’da kısaca Krıstovden olarak biliniyor. Eski Hıristiyan geleneğine göre, bu gün tapınaklarda su kutsaldır ve rahipler sağlık için kutsal suyu evlere serper. Kilise..

Eklenme 14.09.2019 08:00

Cuma öğleden sonra

Yeni eğitim - öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul konusunu ele alacağız.

Eklenme 13.09.2019 17:11

Plovdiv, Birleşme Günü’nü özel bir sergiyle kutluyor

Bulgaristan’ın Osmanlı hakimiyetinden kurtuluşundan ve Aya Stefanos (Yeşilköy) Barış Antlaşmasının imzalanmasından dört ay sonra, Haziran-Temmuz 1878 yılında düzenlenen Berlin Kongresi, Bulgarların kendi devletlerini kurma hayallerini yıkıyor...

Eklenme 06.09.2019 07:30

Cuma öğleden sonra

Allah kâinatı bütün içindekileri ile yarattı. En son da kâinatın zübdesi, özü ve özeti mahiyetindeki insanı hikmeti gereği var edip binbir nimetle donattı. Fıtratında iyilikle beraber kötülüğün de yer aldığı insan, aceleci davranıp hırsına yenik..

Eklenme 30.08.2019 16:25

Vaftizci Yahya- bir kadının doğurduğu en güçlü erkek

Eski Ahit peygamberlerinin sonuncusu Vaftizci Yahya, Hazreti İsa’yı Ürdün nehri sularında vaftiz etti. Hazreti İsa’nın kuzeni olan Vaftizci Yahya, O’ndan önce dünyaya gelmiştir. 30 yaşına geldiğinde Aziz Yahya, insanlara vaaz ederek onları vaftiz..

Eklenme 29.08.2019 14:22

Cuma öğleden sonra

Değeri İyi Bilinmeyen Nimet: Zaman Kâinattaki düzenin önemli bir parçası olarak Allah zamanı yaratmıştır. Zaman Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerdendir. Böyle olmakla birlikte kadir kıymeti de o ölçüde bilinmemektedir. Bu sebeple her insan için..

Eklenme 23.08.2019 16:28

Cuma öğleden sonra

“Cuma öğleden sonra” programı ile Vedat Ahmet huzurunuzda olacak. Başmüftülüğe bağlı Yüksek Dini Şura Başkanı, İlahiyatçı ve Tarihçi Vedat Ahmet,  yıllardan beri BNR’den sunduğu Cuma programında farklı dini konulara yer veriyor.  İslam dininin doğru..

Eklenme 16.08.2019 16:10

15 Ağustos - Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi günü

Sıcak Ağustos ayının ortasında halkımız Meryem Ana’yı anıyor. Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bulgaristan topraklarında en çok kutlanan bayramlardan birisidir. Dünya hayatının sonuna varmadan üç gün önce dua ettiği esnada yanına Başmelek Gabriel..

Eklenme 15.08.2019 14:55

Rayna Knyaginya - Kurtuluş sonrası ilk diplomalı ebe

Ulusal özgürlük idealini simgeleyen bayrağımızı işleyen Rayna Knyaginya, tarihi hafızamızda Kurtuluş sonrası adanmışlığıyla yer alacak. Sofya’da yaşadığı ev müzeye dönüştürülürken, orada ilk diplomalı ebe olması hakkında..

Eklenme 14.08.2019 12:55