Bulgaristan tarımı kullanılmayan potansiyele sahiptir

Photo: BGNES

Uzmanlar, Bulgaristan tarımının, ülkenin Avrupa Birliğine girmesinden bu yana geçen 10 yıllık dönemde ve Ortak Tarım Politikasının uygulanmasından bu yana gerekli potansiyelini sergilemediği, görüşünde. Ülkedeki tarım alanında iş yapmak için şartlar kökten değişimiştir. Ki söz konusu değişikliklerin ana motoru da AB’nin Ortak Tarım Politikası ve ulusal ödemeler şeklinde develetin sağladığı mali destek.

Fakat son yıllarda Avrupa Birliği en büyük meydan okumalardan biriyle karşı karşıya gelmektedir, ki bu da iki vitesli Avrupa. Yaşlı Kıta ekonomik ve soyal açıdan homojen değildir, ayrıca varılan  toplu çözümler, beraberinde bürokratik engeller getirmektedir. Eski AB üye ülkeler için gündemi çevre öncelikleri oluştururken Bulgaristan açısından tarımdaki gelir seviyesi ve büyüme, hayati önem taşımaktadır. Büyük bahis da işte burada gizli – gelecekteki Ortak Tarım Politikası iki doktrini nasıl ve ne derecede birleştirebilecektir.

Ulusal İstitistik Kurumu verilerine göre, Bulgaristan’ın AB üyeliğinin ilk yedi yıllı /2007-2013 / zarfında farklı sübvansiyonlar şeklinde Bulgar tarımına yaklaşık 3,5 milyar avro girmiştir. Fakat tarımdaki Avrupa fon kaynaklarının kullanılmasına ilişkin analizler, söz konusu kaynakların büyük bir bölümünün, yani %80’den fazlasının doğrudan ödeme şeklinde büyük çiftçilerin cebine giriyor. Oysa küçük çiftçilerin bu desteklere daha büyük ihtiyacı vardır.

Uzman görüşüne göre, şu an itibarıyla,  Bulgaristan tarımı, Ortak Tarım Politikası ortamında sahip olduğu potansiyeli sergilememektedir. Neticede Bulgaristan, yurtdışından tarım ürünleri ithal etmek zorunda kalıyor ve bundan dolayı Bulgaristan pazarlarında satılan tarım ürünlerinin %70’şi yerli değildir.

Uzmanlara göre, Bulgaristan’ın önünde mevcut olan en büyük meydan okumalardan bir tanesinin Avrupa fon kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Uzmanlar, burada önemli olan sadece ne kadar Avrupa fon kaynağının kullanılması değil, aynı zamanda bu kaynakların Bulgaristan tarımı üzerindeki uzun vadeli etkisi ve ülke bölgelerinin kalkınması olduğunu söylüyorlar.


Kaynak:BTA

Çeviri: Şevkiye Çakır

print Print
Kategorideki diğer yazılar

Georgi Stoev: Bulgaristan’ın AB’ye katılımından sonra nüfusun reel gelirlerinde hissedilir bir artış kaydediliyor

Bulgaristan’ın on yıl önce AB’ye katılımından bu yana ülkemizin ekonomisi yaklaşık yüzde 74 büyüdü. Bu on yıllık dönemde enflasyon yaklaşık yüzde 41 idi. Yani reel olarak ülkenin ekonomisi yaklaşık dörtte bir ile arttı. Bunu Industry Watch’tan ekonomist..

Eklenme 29.03.2017 13:39

Yollar köyden de geçer

Mart ayının son "Yollar köyden de geçer" programı geldi çattı. Konularımız bahar nedeniyle çiftçilermize yöneliktir: -Devlet Zemedeliye Tarım Fonu, 4 devlet yardım programı çerçevesinde 8 milyon 520 bin leva sağladı. -Kümes hayvanlara karşı..

Eklenme 28.03.2017 16:09
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırılık Bakan Yardımcısı Valentina Vırbeva ve T.C. AB Bakanlığı

Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında daha 8 200 000 avro sözleşmelere bağlandı

Bulgaristan - Türkiye IPA Sınırötesi İşbirliği Programı çerçevesinde proje tekliflerinin alınmasına yönelik ilk çağrı kapsamında hibe sözleşmelerinin sunulması töreni düzenlendi. Sofya'da Bölgesel Kalkınma ve Bayındırılık Bakanlığı'nda yapılan..

Eklenme 23.03.2017 11:22