Rodoplar’daki Tsepina Ortaçağ kalesi sırlarını açıyor

Rodop dağının en büyük vadilerinden biri olan Çepinska vadisine çok zor ulaşılabilen bir tepede Ortaçağ’dan kalan Tsepina kalesi bulunuyor. Arkeolojik araştırmalar 1960 yılında başladı, bir kaç yıl sonra 1966 yılında ulusal önem taşıyan taşınmaz kültür miras statüsüne sahip olur. Arkeologlara göre bölgede daha M.Ö.5. binyılın sonunda insan yaşamıştır. Tarihçi Veliçka Matsanova Tsepina kalesinin sırlarını açıklamak için 12.-14. asırlardan kalan yazılı belgelerin büyük önemini izah etti:

Снимка

‘Belgeler arasında çok önemli bir kaynak var: despot Aleksiy Slav'ın 1220 yılından bağış şahadetnamesinin Aynaroz , Vatopedski manastırında muhafaza edilen belgenin büyük önemi var. Bu belgede Aleksiy Slav başkenti Tsepina'dan Melnik'e değiştirdiğini yazıyor. Böylece Tsepina kalesi onun yaz köşkü kalıyor. Eski bir kalenin bulunduğunu ilkin Uyanış devrinin aydınlarından Stefan Zahariev 'Tatar - Pazarcık kazasının tasvirinde’ yazıyor. Keleye Sankt Petersburg'tan Rus tarihçi Polihroniy Sirku da ilgi göstermiş. Kalenin kilisesinde mihrap kapısı ve Az.Az. Petır ve Pavel'in mermer kabartma ikonlar keşfediyor. Günümüzd  Ermitaj müzesinde sergileniyorlar. Enkazları eski dönemlerde zengin bir yaşamı kanıtlayan kalenin neden ibaret olduğunu tarihçi Veliçka Matsanova anlatıyor:

Снимка

'M.Ö. 1. binyıllık dönemde Kuzeybatı Rodoplar’da Besi adında Tırak kabilesi yaşıyormuş. Kaya tepesini açık bir tapınağa dönüştürmüşler. Bir kaç kült ocaklar bulundu, orada yaşayan kabile dini ibadetler gerçekleştiriyormuş. Keşfedilen seramik parçalar, çok çeşitli dini faaliyetin ve zengin bir manevi hayatın yaşandığının kanıtıdır.

Снимка

396. yılında piskopos Nikita Remisianski Besi kabilesini Hristiyanlaştırır. Tapınak yerine Hristiyan bazilikası inşa edilir. Ona bağlı olarak bir manastır kompleksi kurulur.

Снимка

Bir de hizmet edenlerin 26 konutu. Dini faaliyetler bir sıra belgede kanıtlanmış bulunur.

Снимка

Çar Kaloyan’ın tahta geçmesine dek Rodop bölgesi Bizans imparatorluğunun sınırları arasındadır. 1205 yılında Edirne zaferinden sonra , Plovdiv'in fethinden sonra Bulgar devletinin sınırına girer. Akrabası olan Aleksiy Slav'ı da yönetici tayin eder. Slav Bulgar ve Balkan Ortaçağ kültürünün ünlü ismidir. Çar Kaloyan'ın ölümünden sonra ve çar Boril'in tahta zorbalıkla geçmesinden sonra Aleksiy Slav başkenti Tsepina olan Kuzeybatı Rodop ilinin bağımsız hükümdarı ilan eder kendisini. Tsepina'yı da bir hisara dönüştürüyor.

Снимка

Снимка

Tsepina bu bölgenin idare merkezi, ekonomik ve manevi hayatın başkentine dönüşür. Zanaatlar gelişmiş, komşu bölgeler ve ülkeler ile iyi ticari ilişkiler gelişmiş.'

Снимка

Снимка

Veliçka Matsanova'ya göre kalenin asırlarca süren yaşamı hiç bir zaman ele geçirilmemiş olmasına bağlı. Bizans tarihçileri kale için 'çok iyi kuvvetlendirilmiş', 'tamamen ele geçirilemez hale getirilmiş' yazıyor. Tsepina günümüzde de sırlarını korumaktadır. Ulaşılması çok zor. Zemin çok dik, yol çok zor. Şimdiye kadar hala kışla binaları incelenmemiştir. Tepe eteğinde küçük müze ve Bilgi merkezi bulunur.

Снимка

Fotoğraflar: Svetlana Dimitrova


Çeviri: Müjgan Baharova

Kategorideki diğer yazılar

Bulgar pilotları dünyada ilk savaş uçuşlarından birini gerçekleştirmiştir

Dünyadaki ilk savaş uçuşlarından birini Bulgarların gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz? Hikayesi Bulgar savaş zaferleri arasında önemli yere sahip ve bütün Avrupa’yı etkilemektedir; çünkü 1912 yılına kadar Kuzey Afrika Trablusgarp’da Türkiye’ye..

Eklenme 16.10.2018 16:11

14 Ekim’de Ortodoks Kilisesi Azize Paraskeva’yı anıyor

Azize Paraskeva, Orotodoks dünyasında en saygın azizelerden biridir. Tırnovalı Petka olarak da anılan azize, 11.yüzyılda Marmara denizindeki Epivat (günümüz Selimpaşa)şehrinde dünyaya gelmiştir. Azize Paraskeva’nın ismi Bulgaristan Çarlığı ile..

Eklenme 14.10.2018 08:45

Cuma öğleden sonra

DUA Dua, ibadetin özüdür. Dua, Allah’tan samimiyetle istediğimizde geri çevrilmeyen talebimizdir. Allah’a çokça dua etmeliyiz. Ondan bolca ilim, irfan, sağlık, hoşluk, güzellik ve rızık istemeliyiz. O, isteyeni boş çevirmez. Dua..

Eklenme 12.10.2018 16:20