Orta Avrupa iş göçmenleri sayısı açısından yakında İngiltere’yi geçebilir

Gdansk şehrinde göçmen karşıtı gösteriler.
Photo: BGNES

Sofya’da Avrupa Evi salonunda Avrupa’ya ve Avrupa’dan iş göçü konusunu değerlendiren Bulgaristan- Polonya forumu düzenlendi. Sofya Demokrasiyi Araştırma Merkezi uzmanlarının katıldığı toplantıda, Polonya’dan “Marek Karp” Doğu Araştırmaları Merkezi temsilcileri yer aldı. Etkinlikte öne sürülen verilere göre, 2016 yılında AB’de üçüncü ülkelerden 21 milyon vatandaş ikamet etmiş. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere AB’den beş ülke bu toplam sayının %80’inin kendi topraklarında barındırıyor. 2016 yılında ilk defa AB ülkesinde ikamet izni alan 3. ülke vatandaşlarının sayısı ise 3.5 milyon. Bu göstergede Polonya 2. sırada yer alıyor. Bu yeni göçmenlerin %18’ini Polonya karşılamış. Yeni ekonomik sığınmacıların büyük kısmı Ukrayna’dan geliyor. Oradaki çatışmalardan kaçan Ukraynalılar, yurtdışında daha güvenli bir yaşam arıyor.

Mila Mançeva. Fotoğraf: csd.bgDemokrasiyi Araştırma merkezinden doktor Mila Mançeva "Bu eğilim, Polonya’nın şu an farkında olmadan büyük bir göçmen dalgası eşiğinde olduğunu gösteriyor” dedi.

“Ukrayna’dan Polonya’ya iş göçü nispeten yeni bir göç eğilimi olsa da, çok yoğun gelişiyor. 2016 yılında Polonya’da bir milyondan fazla Ukrayna vatandaşı yaşamış. Eğilim durmadan genişliyor. Bu sürecin Polonya toplumu üzerine de ciddi etkisi var. Yasal iş göçü başta olmak üzere, göç süreçleri farklı yönler ve süreçlerle devam ediyor. Siyasi amaçlı göç konusu da es geçilemez. Bu olayın ekonomik boyutuna dönmek istiyorum. Konuyu inceleyen çalışmalarda bu göçün iki boyutuna dikkat çekiliyor. Birine göre bu iş göçü, sığınmacıları kabul eden ülke toplumları için olumlu etki yaratıyor. İş maaşının artması, enflasyonun azalması ve genel ekonomik canlanmaya yol açabiliyor. AB ortamında yaygın başka teze göre ise, iş amaçlı gelen göçmenler kabul edici toplumları olumsuz etkiliyor, yerli halkın yerini alıyor, işsizliği arttırıyor, sosyal sistemi hortumluyor. Kayıt dışı işlerde çalışarak, normal iş ücretinin bedelini düşürüyor."

Anna PilatUkraynalıların Polonya’ya göçünden doğan ekonomik etkiler nelerdir? Polonya Kamu İlişkileri Enstitüsü uzmanı Anna Pilat anlatıyor:

“Biz bu tartışmanın başında olduğumuzu uyarmak istiyorum. Bu yeni bir eğilim ve sosyal damping olayı hala yeni ve araştırılmamış bir alan. Ukraynalı vatandaşların ülkemize göçünün olumsuz etki yarattığına dair elimizde kanıt yok. Büyük oranda sığınmacı dalgasına rağmen, işsizlik azaldı. Polonya’da iş ve göç hukuku, Leh vatandaşlarını muhafaza eden ve esirgeyen biçimde belirlenmiştir.Yeni gelen işçilere çalışma şartları ve asgari ücret yasayla belirlendi. Turizm ve tarım gibi sektörlerde yabancı işçiler tercih edilmeye başlandı."

Polonya’da çalışan Bulgarlar da var, fakat onlar Slovakya, Çekya gibi ülkelere de geçiyor ve genelde mevsimlik işlerde çalışıyor. Onlar devamlı ikamet eden gruba dahil değil. Demokratik değişimlerden sonra Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine göç eden Polonyalı vatandaşların ise, yurda geri dönme eğiliminin izlendiği açıklandı.

csd.bg


Çeviri: Sevda Dükkancı


Kategorideki diğer yazılar

Haftaya başlarken

"Haftaya başlarken" programında Bulagristanlı gençlerinin üniversite tercihlerini anlatacağız. Devamla Balkanlar'dan haberleri aktaracağız.

Eklenme 19.02.2018 16:35

Sofya’da nefret söylemine ve aşırılığa “hayır” forumu düzenlendi

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili büyük tartışma tam unutulup giderken kamunun dikkati, yıllarca çözüm bulmayan diğer bir soruna odaklandı. Şimdi hem sokakta, hem de parlamentoda duyulan nefret söylemi sorunu gündeme geldi. Nefret söylemi, dоlaysız veya..

Eklenme 19.02.2018 15:32

Balkanlar'da geçen hafta

Makedonya Cumhurbaşkanı İstanbul’da Bulgar Kilisesi’ni ziyaret etti Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov Türkiye ziyareti çerçevesinde İstanbul, Balat’ta bulunan eşsiz güzellikteki “Sveti Stefan” Bulgar Demir Kilisesi’ni gezdi. George İvanov,..

Eklenme 19.02.2018 13:14