Para Aklama Yasası değişiklikleri Parlamento’da onaylandı

Photo: Arşiv

Parlamento’da onaylanan Para Aklama Yasası değişiklikleri ile şirketlere sahibini bildirme yükümlülüğü getiriliyor. Ticaret Sicili veya Bulstat tescilli olmayan şirketler, gerçek sahiplerinin kim olduğuna dair beyanname sunmalı. Off shore şirketleri dışında anonim şirketlere de beyanname sunma yükümlülüğü getirildi. Bulgaristan merkez bankası BNB, para aklama ve teröre finansman sağlama girişimlerinin önlenmesi durumunda AB denetim organlarını haberdar etmeli. Avukatların her yeni müşterisi hakkında Milli Güvenlik Devlet Ajansı’na bilgi verimesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Getirilen değişikliklere göre cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri de muamele ve finansal işlem durumunda paranın kaynağına ilişkin incelemeye tabi olacaklar.


Kategorideki diğer yazılar

Bir şikayet yüzünden Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki doğal gaz bağlantısının inşası gecikecek

"Toplivo - 2" şirketi Bulgar-Yunan doğal gaz bağlantısının boru tedarikçisi seçimini itiraz etti.Şikayet, ara bağlantıyı kurmakta olan Bulgar-İtalyan-Yunan ICGB şirketine karşı Rekabetin Korunması Komisyonu'na sunuldu. Şikayet , Bulgaristan..

Eklenme 21.05.2019 18:24

Bulgaristan ve Romanya arasında Çevre İşbirliği Memorandumu

Çevre ve Su Bakanı Neno Dimov Bükreş'te, Bulgaristan ve Romanya arasında, plastik kirliliğini sınırlandırarak,Karadeniz ve Tuna nehrinin ekolojisini iyileştirme muhtırası imzaladı. Biyoçeşitlilik alanında, sulak alanların koordineli olarak..

Eklenme 21.05.2019 18:09

Kazalara rağmen, Bulgarlar kendilerini risksiz sürücü olarak tanımlıyor

Bulgaristan'da 18 ila 75 yaş arası 2,5 milyon kişi aktif sürücülerdir. “Karayolu Güvenliği” Devlet Ajansı Başkanı Malina Krumova Safe Drive İndex sürücü endeksini sunarken, trafik kazalarının % 95'inin sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti...

Eklenme 21.05.2019 16:35