Контакти

гр. Кърджали

Пощенски код: 6600

Адрес: бул. "България" 74

е-поща: radio.kj [ at ] bnr.bg

Ефирен телефон
0361 224 70

Редакция
0361 224 78

Реклама
е-поща: tinka.georgieva [ at ] bnr.bg  
0361 224 89

Ръководство
Директор: Красимир Ангелов 
Главен счетоводител: Тинка Георгиева
Главен инженер: инж. Васил Тодоров