Програмна схема на Радио Кърджали

ПРОГРАМНА СХЕМА НА РАДИО КЪРДЖАЛИ 15 ЧАСА

В сила от 08.09.2020 год.

НАЧАЛО

КРАЙ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

НАЧАЛО

КРАЙ

0:00

6:00

Комутация на програма "Хоризонт"

0:00

6:00

6:00

6:07

Обобщаваща емисия новини на БНР

6:00

6:10

6:10

7:00

"Нека бъде музика" - повторение

"Музикална зона"

"По стъпките на историята - повторение

"Накъде в неделя" - повторение

"Общината" - повторение

"При съседите" - повторение

"Нека бъде музика"

6:07

7:00

7:00

7:20

Сутрешен осведомителен бюлетин на БНР

7:00

7:20

7:20

8:00

Добро утро

"При съседите" - повторение

"Накъде с Дарина"

7:20

8:00

8:00

9:00

Програма на "Радио България" на турски език

8:00

9:00

9:00

9:10

Обобщаваща емисия новини на БНР


"Пица на парче"

Обобщаваща емисия новини на БНР

9:00

9:10

9:10

10:00

Сутрешен блок "След първото кафе"

"Вяра и живот"

9:10

10:00

10:00

10:10

Регионални новини

Регионални новини

10:00

10:10

10:10

11:00

Сутрешен блок "След първото кафе"

"Голямото междучасие"

10:10

11:00

11:00

11:10

Регионални новини

Регионални новини

11:00

11:10

11:10

12:00

Сутрешен блок "След първото кафе"

"Голямото междучасие"

11:10

12:00

12:00

12:20

Обеден осведомителен бюлетин на БНР

12:00

12:20

12:20

13:00

"Българска естрада" - Музикална линия

12:20

13:00

13:00

14:00

Програма на "Радио България" на турски език

13:00

14:00

14:00

14:10

Регионални новини

14:00

14:10

14:10

15:00

"Второ полувреме"

"По стъпките на историята"

"Хоризонти"

"Общината"

"При съседите"

"Полет над Родопите"

"На чаршията, в чата"

14:10

15:00

15:00

15:10

Обобщаваща емисия новини на БНР

15:00

15:10

15:10

16:00


15:10

16:00

16:10

17:00

"Музикална зона"

"По стъпките на историята"

"Музикална зона"

"Вкусен следобед"

16:10

17:00

17:00

17:10

Новини на програма "Хоризонт"

17:00

17:10

17:10

18:00

"Денят"

"Голямото кафене"

"Дискотека"

"Вкусен следобед"

17:10

18:00

18:00

18:10

Регионални новини

18:00

18:10

18:10

19:00

"Денят"

"Голямото кафене"

"Дискотека"

"Помните ли тази песен"

18:10

19:00

  19:00 19:15                                                              Вечерен осведомителен бюлетин на Програма "Хоризонт"   19:00 19:15
  19:15 20:00                                                                                         "Музика за душата"   19:15 20:00
  20:00 20:10                                                                                    Новини на Програма "Хоризонт"    20:00 20:10 
  20:10 20:30                                                                                          "С комплимент за Вас"    20:10 20:30 
  20:30 21:30                                                                       Програма на "Радио България" на турски език    20:30 21:30 

21:30

0:00

Комутация на програма "Хоризонт"

21 :30

0:00

НАЧАЛО

КРАЙ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

НАЧАЛО

КРАЙ