Реклама

Телефон за реклама в Радио Кърджали

Тарифата за реклама на БНР Радио Кърджали тук.

0361 / 2 24 89