Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80

От медиацията всички печелят – и страните по спора, и съдът, дори и адвокатите

Снимка: Архив
Медиацията е способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, при който трето неутрално лице подпомага страните в намиране на взаимноизгодно решение. У нас медиацията навлиза в края на 90-те години с различни американски проекти. През 2004 г. в България е приет закон за медиацията. Ние сме една от първите държави, които имат закон, с който се урежда тази процедура.
Това каза в ефира на Радио София Албена Комитова, която е адвокат, медиатор и обучител.

Медиаторът е трето лице, но не взема страна и решение. Идеята е да има две доволни страни. От 2009 година към Софийския районен съд работи център по медиация, където има достатъчно информация за възможностите, които дава този способ за извънсъдебно решаване на спорове.

Самите адвокати трябва също да съдействат, насочват и участват в медиацията – разясни в ефира на Радио София Албена Комитова. По думите ѝ у нас няма голямо търсене на тази услуга, но пък все повече хора искат да стават медиатори.

Чуйте повече по темата в разговора на Лили Големинова с Албена Комитова и научете защо във всяка фаза на съдебния процес е от полза за страните спорът им да се реши чрез технологията на медиацията.