УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Снимка

Антон Митов - временно изпълняващ длъжността Генерален директор на БНР
Роден на 23.11.1957 г. Завършва специалност журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. В БНР работи от 1977 до 2001 г. като репортер в програма „Хоризонт“, водещ на предавания и главен редактор на програма „Христо Ботев“. Директор на „Радио НЕТ“ и новинар в университетското радио „Алма Матер“. Има многобройни публикации в централния печат. Автор и водещ на предавания по БНР и БНТ, автор на пиеси на абсурда. Преподавател по журналистика в СУ „Климент Охридски“ и НБУ. Има квалификация за бизнес управление от Института „Хистадрут“, Израел. От 2013 г. е директор на Дирекция „Мултимедийни програми“ на БНР. След 1 юли 2016 г. е директор на Дирекция „Архивен фонд“. От 18 октомври 2019 г. е изпълняващ длъжността Генерален директор на БНР.


СнимкаГаля Тренчева е магистър по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство.

Има над 10 г. опит в областта на правото, юридическите науки и проектния мениджмънт и детайлно познава механизмите на действие на държавните административни структури и функционирането на европейската и българската правни системи.

В периода 2017 – 2019 г. е работила като юрисконсулт в дирекция „Правна и човешки ресурси“ в Българското национално радио.


Снимка

Димитър Димитров е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Има опит в областта на правото и юридическите науки като адвокатски сътрудник и младши адвокат във водеща кантора в столица.

До момента на избирането си за член на УС на БНР е практикуващ адвокат в областта на авторското право и сродните права, конкурентното право, семейното и наследствено право, гражданския процес, наказателното право и наказателния процес.


Снимка

Мария Маркова е магистър по „Българска филология“ от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и по „Международни отношения“ от Варненския свободен университет.

Има над 25 години опит в областта на комуникациите и медиите. Работила е като радиоводещ, а в периода 1998 – 2001 г. е кореспондент на БНР в Търговище.

Ръководила е пресцентъра на Министерство на икономиката (2001 - 2003) и на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (2009 - 2011), била е медиен съветник на заместник-министъра на икономиката (2014 - 2016) и медиен консултант на Националното сдружение на общините в Република България и Центъра за развитие на човешките ресурси (до момента).

Снимка

Стефан Ташев е магистър по „Българска филология“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Утвърден журналист с над 25 години опит като кореспондент, съдебен и криминален репортер, завеждащ отдел и заместник-главен редактор във вестниците „Демокрация“, „24 часа“ и „Преса“. Създател и главен редактор на сайта breaking.bg.