Работа в БНР

Българското национално радио обявява конкурс за диригент на Детския радиохор

публикувано на 29.11.17 в 16:43
Българското национално радио обявява конкурс за диригент на Детския радиохор. Конкурсът ще се проведе на 4 и 5 януари 2018 г. от 19 часа в зала „Орфей” на БНР – София, бул.Драган Цанков №4. Кандидатите да имат завършено висше музикално образование – специалност „хорово дирижиране” и най-малко три години стаж като хоров диригент. Необходимите документи: молба и подробна автобиография ...

БНР обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист–оркестрант, помощник водач в групата на кларинетите

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист–оркестрант, помощник водач в групата на кларинетите. Кандидатите да имат завършено висше музикално образование. Конкурсът ще се състои..

публикувано на 21.09.17 в 10:15

БНР обявява конкурс за солист–оркестрант, соло английски рог и втори обой в състава на Симфоничния оркестър

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист–оркестрант, соло английски рог и втори обой. Кандидатите трябва да имат завършено средно или висше музикално образование. Конкурсът ще се..

публикувано на 20.09.17 в 17:50

БНР обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор с артист-хорист, алт, по заместване на отсъстващ титуляр. Конкурсът ще се проведе на 20 октомври 2017 г. от 11:00 часа в зала № 1 – ул.”Георги Сава Раковски” № 108, етаж 2...

публикувано на 18.09.17 в 13:00

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в Новинарския център на програма „Хоризонт“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в Новинарския център на програма „Хоризонт“ Задължения на заемащия длъжността: ·   да следи и да бъде запознат всекидневно с..

публикувано на 30.08.17 в 16:43

БНР обявява подбор за заемане на длъжността експерт, връзки с обществеността в отдел „Връзки с обществеността и събития“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността – експерт, връзки с обществеността в отдел „Връзки с обществеността и събития“.   Задължения на заемащия длъжността: ·  да участва при разработването на PR-стратегия на БНР и в нейната..

публикувано на 12.07.17 в 15:37

БНР обявява подбор за заемане на длъжността ръководител отдел „Връзки с обществеността и събития“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността – ръководител отдел „Връзки с обществеността и събития“.   Задължения на заемащия длъжността: ·  да ръководи, организира, координира и контролира дейността, свързана с функционирането..

публикувано на 12.07.17 в 15:28

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността ръководител сектор „Учрежденска автоматична телефонна централа и часовникова централа“ в дирекция „Техника“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – ръководител сектор „Учрежденска автоматична телефонна централа и часовникова централа“ в дирекция „Техника“. Кратко описание на задълженията за длъжността: ·..

публикувано на 12.07.17 в 12:51

БНР обявява конкурси за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи

Българското национално радио обявява конкурси за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи: 11 юли 2017 г. - Сопран 12 юли 2017 г  - Тенори  13 юли 2017 - Баси Конкурсите  ще се проведат  от 11.00 ч. в зала № 1 –..

публикувано на 09.06.17 в 09:05

БНР обявява подбор за експерт в отдел „Човешки ресурси“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“, сектор „Администриране на персонала“. Задължения на заемащия длъжността: ·   да изготвя проекти на трудови договори,..

публикувано на 22.05.17 в 14:07

БНР обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист-оркестрант- виолончелист

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант- виолончелист. Кандидатите да имат завършено висше или средно специално музикално образование. Конкурсът ще се състои на  6..

публикувано на 04.05.17 в 14:00