ТЪРГОВЕ

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от недвижим имот - публична държавна собственост

публикувано на 21.06.17 в 12:39
Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-739/20.06.2017 г.; Заповед № АВ-740/20.06.2017 г.; Заповед № АВ-741/20.06.2017 г. и Заповед № АВ-742/20.06.2017 г. на Генералния директор на БНР обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за ...