Търгове

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

обновено на 21.05.18 в 16:42
Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ № 4, 1040, гр. София, на основание Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния директор на БНР, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество – леки автомобили, собственост на Българското национално радио.  Тръжната процедура ще бъде открита на 09.05.2018 г. Подробно описание на леките автомобили се ...

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

Българско Национално Радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-1131/22.11.2016 г. на Генералния Директор на БНР , обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество леки автомобили,..

публикувано на 25.11.16 в 10:33