ТЪРГОВЕ

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

публикувано на 28.02.17 в 16:07
Българско Национално Радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-276/27.02.2017 г. на Генералния Директор на БНР , обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество леки автомобили, собственост на Българско Национално Радио. Подробно описание на леките автомобили се съдържа в прикачен файл към публикуваното обявление на интернет ...