Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

СЕМ одобри новите членове на Управителния съвет на БНР

С четири гласа "за" Съветът за електронни медии одобри предложения от генералния директор Александър Велев нов състав на Управителния съвет на Българското национално радио.

Съгласно договора на Александър Велев за управление той трябва да предложи новите членове на УС в 15-дневен срок. Те се одобряват от Съвета за електронни медии.

В новия Управителен съвет на БНР бяха избрани Виктор Серафимов, Екатерина Борисова, доц. д-р Момчил Георгиев и Свилена Симеонова.

Мандатът на новия Управителен съвет започва на 8 юли 2016 година.


СнимкаВиктор Серафимов е магистър по право  от СУ „Св. Климент Охридски“, завършил e двугодишна специализация по „Английско и европейско право“ в Университета Кеймбридж, Англия, а към настоящия момент е докторант по „Международно право и международни отношения“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Отличаван е многократно с различни награди от местни и международни организации. През 2014 година е удостоен от министър-председателя с почетна грамота за развитието на правото в Република България. Специализира в областта на авторското и медийното право. Взема участие в създаването на редица аудио-визуални произведения, излъчени в ефира на Нова телевизия, BTV Медия груп, Българската национална телевизия и ТВ7.

Член е на различни работни групи към Постоянната комисия по културата и медиите в 43-тото Народно събрание.


СнимкаЕкатерина Борисова е бакалавър по „Стопанско управление“ и „Туризъм“ в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по „Управление на инвестициите“ от Университет Сити, Касс Бизнес Скуул, Лондон и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство.

Професионалния си опит започва като експерт в Политическия кабинет на министъра на икономиката и туризма. Продължава професионалното си развитие в Делойт, Мексико като мениджър на отдел „Финансови консултантски услуги“. След завръщането си в България работи за няколко частни финансово-консултантски компании. В последните години консултира редица компании, опериращи в сферата на медиите, дигиталните и медийни иновации, експериментални аудио-визуални решения.


СнимкаДоц. д-р Момчил Георгиев е доктор по „Музикознание“. Образованието му е в областите на изкуството и културните политики - като флейтист и музиколог. Специализирал е в САЩ, Великобритания и Унгария в областта на теорията, историята и икономиката на културата. Към настоящия момент е доцент в Националната музикална академия „Панчо Владигеров”.

Професионалната му кариера съчетава опит на високо и средно управленско ниво с аналитични и консултантски дейности и преподавателски опит. Бил е съветник на министъра на културата, директор на Дирекция "Музикална продукция и състави" в Българското национално радио, главен музикален експерт, продуцент и член на Програмния съвет на БНР, директор на Националния център за музика и танц в Министерството на културата, административен директор на Държавния музикален театър – София, преподавател във Висшия институт за театър и музика в Дамаск (основател на флейтовата школа на Сирия), журналист и музикален редактор във вестник „Култура“. Автор е на две книги и няколко сборника с материали, сред които „Тишина. Запис“, посветена на БНР и значението му за развитието на българската музикална култура. Ръководител е на магистърската програма "Мениджмънт на музикалните индустрии" в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“.

СнимкаСвилена Симеонова е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализация по европейски въпроси в Колежа на Европа, Брюж, Белгия, и допълнителни квалификации в областта на управлението, вътрешния контрол, вътрешния и външния одит.

Има над 10-годишен опит в системата на Министерството на финансите. В момента е  директор на дирекция „Вътрешен контрол” в министерството. Специализира в областите управление, контрол и одит. Професионалният ѝ профил включва разработване на проекти на закони и подзаконови актове в областта на финансовото управление и одита. Активно участва в преговорния процес за присъединяване на България към Европейския съюз. Дългогодишен преподавател, асистент и главен асистент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство по дисциплините „Основи на правото“, „Финансово право“, „Правен режим на финансовия контрол“. В периода 1999–2001 година е консултант на ръководството на БНР по правни въпроси. Познава добре структурата и управлението на Националното радио.