Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

СЕМ утвърди новия Управителен съвет на БНР

Галя Тренчева, Димитър Димитров, Мария Маркова, Светослав Костов, Стефан Ташев (от ляво надясно)
Снимка: Ани Петрова

Съветът за електронни медии утвърди новия Управителен съвет на Българското национално радио, предложен от генералния директор Светослав Костов. Членовете на УС на БНР са юристите Галя Тренчева и Димитър Димитров и журналистите Мария Маркова и Стефан Ташев.

Галя Тренчева е магистър по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство. Има над 10 г. опит в областта на правото, юридическите науки и проектния мениджмънт и детайлно познава механизмите на действие на държавните административни структури и функционирането на европейската и българската правна система. В периода 2017 – 2019 г. е работила като юрисконсулт в дирекция „Правна и човешки ресурси“ в Българското национално радио.

Димитър Димитров е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с опит в областта на правото и юридическите науки като адвокатски сътрудник и младши адвокат във водеща кантора в столица. До момента на избирането си за член на УС на БНР е практикуващ адвокат в областта на авторското право и сродните права, конкурентното право, семейното и наследствено право, гражданския процес, наказателното право и наказателния процес.

Мария Маркова е магистър по „Българска филология“ от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и по „Международни отношения“ от Варненския свободен университет. Има над 25 години опит в областта на комуникациите и медиите. Работила е като радиоводещ, а в периода 1998 – 2001 г. е кореспондент на БНР в Търговище. Ръководила е пресцентъра на Министерство на икономиката (2001 - 2003) и на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (2009 - 2011), била е медиен съветник на заместник-министъра на икономиката (2014 - 2016) и медиен консултант на Националното сдружение на общините в Република България и Центъра за развитие на човешките ресурси (до момента).

Стефан Ташев е магистър по „Българска филология“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Утвърден журналист с над 25 години опит като кореспондент, съдебен и криминален репортер, завеждащ отдел и заместник-главен редактор във вестниците „Демокрация“, „24 часа“ и „Преса“. Създател и главен редактор на сайта breaking.bg.