Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР отправя покана за обществена дискусия по промените в Закона за радиото и телевизията

Снимка: Георги Корнейков, БНР

Уважаеми слушатели и читатели на съдържанието на Българското национално радио,

Най-учтиво ви каним да се включите в обществената дискусия по промените в Закона за радиото и телевизията.

Както стана известно, в публичното пространство, след близо половингодишна съвместна работа на група експерти от БНР, БНТ, СЕМ, Министерството на културата, Министерството на финансите, Сметната палата и независими медийни професионалисти, министърът на културата Боил Банов взе еднолично решение да премахне текстове от подготвения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. 

Министърът обоснова това свое решение с мотива, че отговаря на желание на група интелектуалци, които по-рано тази година протестираха срещу възможността да се увеличи продължителността на мандата на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков.

Както е видно от варианта, който експертната група предложи като краен резултат от своята работа, министърът е извадил от законопроекта не само поправки, засягащи продължителността на мандатите на генералните директори, но и законови норми, които пряко регулират задълженията и отговорностите на управителните органи на обществените медии - генералният директор и управителните съвети. 

На Вашето внимание предоставяме два документа

1) Обобщен документ, който представя в съвкупност и последователност съществуващия Закон за радио и телевизия , предлаганите промени (оцветени в зелено) и премахнатите норми (оцветени в червено).

2) Законопроектът, съгласуван от експертната група , в който премахнтатите законови норми са оцветени в червено.

При желание да се включите в обществената дискусия, която продължава до 18.11.2020 година, може да предоставите Вашите позиции на специалната страница за публично обсъждане ТУК

Коментари може да изпратите и на електронния пощенски адрес в БНР gendirector@bnr.bg до 16.11.2020, които ние ще обобщим и предложим в Министерството на културата.

Благодарим ви!

С дълбоко уважение,

Андон Балтаков

Генерален директор на БНР