Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Открити обществени поръчки

Българското национално радио обяви две нови обществени поръчки:

1. Процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на абонатна станция и преработка на отоплителна инсталация за гараж на Българското национално радио в НРТЦ, гр. София. Крайният срок за подаване на оферти е 02.12.2020 година. Повече информация за поръчката е достъпна на публичния профил на купувача на БНР в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today/93890

2. Процедура за избор на изпълнител за изработване, доставяне и монтиране на стелажи за съхранение на ленти в Лентохранилище „Боровец“. Крайният срок за подаване на оферти е на 01.12.2020 година. Повече информация за поръчката е достъпна на публичния профил на купувача на БНР в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today/93822