Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Обществена поръчка за изпълнение на текущи ремонти

Снимка: Радостина Билярска

Българското национално радио обяви процедура за избор на изпълнител за изпълнение на текущи ремонти в сградите на Българското национално радио. 

Крайният срок за подаване на оферти е на 29 декември 2020 година.

Повече информация за поръчката е достъпна на публичния профил на купувача на БНР в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today/96115.