Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обяви три нови обществени поръчки

Снимка: Ивайло Михайлов

Българското национално радио обяви три нови обществени поръчки:

1. Открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на информация за избирателните нагласи, избирателната активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Осигуряване на информация за избирателните нагласи, активност и резултатите от избори за президент и вицепрезидент на републиката, провеждани през 2021 в Република България за нуждите на БНР", Обособена позиция № 2 "Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от провеждането на избори за народни представители за Народно събрание през 2021 в Република България за нуждите на БНР". Крайният срок за подаване на оферти е на 26.01.2021 г.

Повече информация за поръчката е достъпна на публичния профил на купувача на БНР в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today/101638.

2. Открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР". Крайният срок за подаване на оферти е на 15.02.2021 г.

Повече информация за поръчката е достъпна на публичния профил на купувача на БНР в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today/102276.

3. Открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:сигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР". Крайният срок за подаване на оферти е на 15.02.2021 г.

Повече информация за поръчката е достъпна на публичния профил на купувача на БНР в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today/102234.