Частичен избор за кмет на община Благоевград – 27.06.2021 г.СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ПРОГРАМАТА НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД НА 27 ЮНИ 2021 ГОДИНА ВИЖТЕ ТУК 

ТАРИФА ИЗБОРИ ВИЖТЕ ТУК 

ТЕМИ И ДАТИ НА ДИСПУТИ ВИЖТЕ ТУК 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ВИЖТЕ ТУК     

За контакти:

2700 Благоевград, ул. “Иван Михайлов” № 56

тел/факс – 073/ 88-53-50,  073/88 95-107, 0887/747472

студийни телефони: 073/88 33 15 и 88 33 16

e-mail: reklama.blg@bnr.bg, ръководител направление “Реклама” – Магдалена Бижева