Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Важни контакти и информация на ВиК Благоевград

| обновено на 10.12.20 в 13:10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на

гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с профилактика на водоснабдителните съоръжения и водохващане „Туфча” на 17.05.2021 г. (понеделник) и 18.05.2021 г. (вторник), в часовете от 08:00 ч. до 12:00 ч., ще бъде преустановено водоподаването в района на „Косова махала”, кв. „Дванадесети конгрес” и улиците: „Потока”, „Драгоман”, „Бр. Миладинови”, „Екзарх Йосиф”, „Иван Асен”, „Хр. Матов”, „Бузлуджа”, „Екзарх Антим”, „Гранична”, „Стражин”, „Страцин”, „Бабуна”, „Мидия”, „Чаталджа”, „Витоша”, „Сан Стефано”, „Гр. Пърличев”, „Р. Джинзифов”, „Ст. Мълчанков”, „Д. Стоянов”, „Борис Чанджиев”, „Н. Петков”, „Ив. Скендеров” и в района на бившата казарма.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


Относно: Планова профилактика на водопроводните мрежи и съоръжения на територията на населените места, експлоатирани от ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

 Уведомяваме Ви, че “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на област Благоевград, в периода 10.05.2021 г. до 04.06.2021 г., при следния график:

1.  РП Благоевград, град Благоевград

Населено място

Период

с. Горно и Долно Българчево

От 08:00 часа на 17.05.2021 г. – понеделник

До 17:00 часа на 18.05.2021 г.  – вторник

с. Горно Церово

От 08:00 часа на 18.05.2021 г. – вторник

До 17:00 часа на 19.05.2021 г. – сряда

с. Зелен дол

От 08:00 часа на 19.05.2021 г. – сряда

До 17:00 часа на 20.05.2021 г. – четвъртък

с. Селище

От 08:00 часа на 20.05.2021 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 21.05.2021 г. – петък

с. Логодаж

От 08:00 часа на 24.05.2021 г. – понеделник

До 17:00 часа на 25.05.2021 г. – вторник

с. Падеш и

с. Долно Лешко

От 08:00 часа на 25.05.2021 г. – вторник

До 17:00 часа на 26.05.2021 г. – сряда

с. Мощанец

От 08:00 часа на 26.05.2021 г. – сряда

До 17:00 часа на 27.05.2021 г. – четвъртък

с. Бучино

От 08:00 часа на 27.05.2021 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 28.05.2021 г. – петък

с. Дренково

От 08:00 часа на 27.05.2021 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 28.05.2021 г. – петък

2.РП Гоце Делчев, град Гоце Делчев

Участък Гоце Делчев

Населено място

Период

гр. Гоце Делчев

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 21.05.2021 г.

с. Корница

От 8:00 часа на 10.05.до 17:00 часа 11.05.2021 г.

с. Брезница

От 8:00 часа на 10.05.до 17:00 часа 11.05.2021 г.

с. Лъжница

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 11.05.2021 г.

с. Борово

От 8:00 часа на 11.05. до 17:00 часа 12.05.2021 г.

кв. „Средна“ – гр.Гоце Делчев

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021 г.

с. Мусомища

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2021 г.

с. Господинци

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021 г.

с. Буково

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2021 г.

с. Делчево

От 8:00 часа на 13.05. до 17:00 часа 14.05.2021 г.

с. Баничан

От 8:00 часа на 18.05 до 17:00 часа 19.05.2021 г.

Участък Гърмен

Населено място

Период

с. Гърмен

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 11.05.2021г.

с. Дебрен

От 8:00 часа на 17.05. до 17:00 часа 18.05.2021г.

с. Дъбница

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2021г.

с. Хвостяне

От 8:00 часа на 22.05. до 17:00 часа 23.05.2021г.

с. Крушево

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021г.

с. Огняново, с. Марчево

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2021г.

с. Балдево

От 8:00 часа на 12.05. до 17:00 часа 13.05.2021г.

с. Ковачевица

От 8:00 часа на 11.05. до 17:00 часа 12.05.2021г.

с. Скребетно

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2021г.

с. Осиково

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2021г.

с. Рибново

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2021г.

Участък Хаджидимово

Населено място

Период

с. Тешово

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021г.

с. Лъки

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2021г.

с. Парил

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 22.05.2021г.

с. Гайтаниново

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2021г.

с. Нова Ловча

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2021г.

с. Блатска

От 8:00 часа на 14.05. до 17:00 часа 15.05.2021г.

с. Илинден

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2021г.

с. Копривлен

От 8:00 часа на 13.05. до 17:00 часа 14.05.2021г.

с. Ново Лески

От 8:00 часа на 12.05. до 17:00 часа 13.05.2021г.

с. Садово

От 8:00 часа на 11.05. до 17:00 часа 12.05.2021г.

гр. Хаджидимово

От 8:00 часа на 25.05. до 17:00 часа 26.05.2021г.

с. Петрелик

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 11.05.2021г.

с. Абланица

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021г.

с. Теплен

От 8:00 часа на 17.05. до 17:00 часа 18.05.2021г.

с. Беслен

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2021г.

Участък Сатовча

Населено място

Период

с. Сатовча

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 11.05.2021г.

с. Крибул

От 8:00 часа на 11.05. до 17:00 часа 12.05.2021г.

с. Долен

От 8:00 часа на 17.05. до 17:00 часа 18.05.2021г.

с. Осина

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021г.

с. Кочан

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2021г.

с. Ваклиново

От 8:00 часа на 25.05. до 17:00 часа 26.05.2021г.

с. Жижево

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2021г.

с. Фъргово

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2021г.

с. Вълкосел

От 8:00 часа на 31.05. до 17:00 часа 31.05.2021г.

с. Слащен

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2021г.

с. Плетена

От 8:00 часа на 02.06. до 17:00 часа 04.06.2021г.

3. РП Разлог, град Разлог

Участък Разлог

Населено място

Период

гр. Разлог

Резервоар - „23септември”

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 21.05.2021г.

Резервоар - „Голак”

От 8:00 часа на 25.05. до 17:00 часа 26.05.2021г.

Резервоар - „Саровица”

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 21.05.2021г.

с. Баня

Резервоар - „Св.Троица”

Резервоар - село Баня

От 8:00 часа на 17.05. до 17:00 часа 18.05.2021г.

с. Годлево

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2021г.

с. Бачево

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.06.2021г.

с. Елешница

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2021г.

с. Добърско

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 11.05.2021г.

с. Горно Драглище

От 8:00 часа на 12.05. до 17:00 часа 13.05.2021г.

с. Долно Драглище

От 8:00 часа на 12.05. до 17:00 часа 13.05.2021г.

местност „Бетеловото”

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2021г.

  Резервоар - „Кулиното“

/Бойков рид/

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2021г.

местност - „Предел”

От 8:00 часа на 14.05. до 17:00 часа 14.05.2021г.

Участък Банско

Населено място

Период

гр. Банско

-ниска зона

От 8:00 часа на 11.05. до 17:00 часа 13.05.2021 г.

-висока зона

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 10.05.2021 г.

Резервоар  „Св.Иван”

От 8:00 часа на 14.05. до 17:00 часа 14.05.2021 г.

гр .Добринище

От 8:00 часа на 13.05. до 17:00 часа 14.05.2021 г.

с. Места и с.Филипово

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021 г.

с. Кремен

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 21.05.2021 г.

с. Гостун

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 20.05.2021 г.

с. Осеново

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 20.05.2021 г.

с. Обидим

От 8:00 часа на 17.05. до 17:00 часа 17.05.2021 г.

Участък Белица

Населено място

Период

гр. Белица

От 8:00 часа на 11.05. до 17:00 часа 12.05.2021 г.

с. Краище

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2021 г.

с. Горно Краище и с. Дагоново

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2021 г.

Участък Якоруда

Населено място

Период

гр. Якоруда и

с. Юруково

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2021 г.

с. Аврамово

От 8:00 часа на 14.05. до 17:00 часа 14.05.2021 г.

с. Конарско

От 8:00 часа на 10.05. до 17:00 часа 10.05.2021 г.

с. Бунцево

От 8:00 часа на 17.05. до 17:00 часа 17.05.2021 г.

4. РП Струма – Община Симитли и Община Струмяни

Участък Симитли

Населено място

Период

гр. Симитли

с. Градево

От 08:00 часа на 12.05.2021 г. – сряда

До 17:00 часа на 13.05.2021 г. - четвъртък

с. Брежани

с. Полето

От 08:00 часа на 13.05.2021 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 14.05.2021 г.  - петък

с. Крупник

с. Полена

с. Черниче

От 08:00 часа на 17.05.2021 г. – понеделник

До 17:00 часа на 18.05.2021 г. - вторник

Участък Струмяни

Населено място

Период

с. Микрево

От 8:00 часа на 31.05. до 17:00 часа 31.05.2021 г.

с. Каменица

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 01.06.2021 г.

с. Раздол

От 8:00 часа на 02.06. до 17:00 часа 02.06.2021 г.

с. Игралище

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 03.06.2021 г.

с. Цапарево

От 8:00 часа на 02.06. до 17:00 часа 02.06.2021 г.

с. Никудин

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 03.06.2021 г.

с. Добри Лаки

От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 04.06.2021 г.

с. Гореме

От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 04.06.2021 г.

  Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване.

  “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

 

  Благодарим предварително за оказаното съдействие и разбиране.


С уважение,

ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВА

Управител на “Водоснабдяване иканализация”ЕООД-БлагоевградС Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението  на ремонт на довеждащ водопровод, с. Плоски – с. Илинденци, за периода  30.03.2021 г. (вторник)  в часовете от 10.00 часа до 13.00 часа, ще бъде преустановено водоподаването на с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката. Препоръчваме  потребители, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди. Извиняваме се за причиненото неудобство! Монтиране на водомер DN 100, 120 м3/ч на вход резервоар "Логодаж",  с. Логодаж,  общ.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт – подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Малешевска“ с.Микрево ,общ. Струмяни за периода от 15.03.2021 г. (понеделник) до 17.03.2021 г. (сряда) в часовете от 08.00 часа до 17.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението  на ремонт  на уличен водопровод, по ул. „Трети Март“, ул. „Илинден“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Христо Ботев“ , ул. „Георги Димитров“, ул. „Васил Левски“, ул. „Кокиче“, ул. „Зеленка“, ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Нова Махала“  гр. Симитли за периода от 15.03.2021 г. (понеделник)  в часовете от 08.00 часа до 17.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме  потребители, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство! Монтиране на водомер DN 100, 120 м3/ч на вход резервоар "Логодаж",  с. Логодаж,  общ.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на уличната канализация на 11.03.2021 г. (четвъртък) от 08.00 часа до 17.00 часа ще бъде преустановено водоподаването на ул. „Георги Попов“, в участъка от кръстовището с ул. „Свети Климент Охридски“ до ул. „Иван Гарванов“, ул. „Иван Гарванов“ от кръстовището с ул. „Георги Попов“ до ул. „Евтим Драганов“, ул. „Евтим Драганов“, ул. „Осогово“, ул. „Люляк“, ул. „Места“, ул. „Искър“, гр. Благоеград.

Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт  в с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, общ. Струмяни за периода от 10.03.2021 г. (сряда)  в часовете от 08.00 часа до 12.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

“Водоснабдяване и канализация”ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка сремонт на съществуващ уличен водопровод в с. Брежани, Община Симитли в периода от 08.03.2021 г. (понеделник) до 12.03.2021 г. (петък) от 08.00 часа до 17.00 часа водоподаването в с. Брежани и с. Полето ще бъде преустановено по време на строително монтажните работи.

Моля, да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт – подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Мраморна“ с.Струмяни ,общ. Струмяни за периода от 08.03.2021 г. (понеделник) до 12.03.2021 г. (петък) в часовете от 08.00 часа до 18.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт – подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Мраморна“ с.Струмяни,общ. Струмяни за периода от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 г. (петък) в часовете от 08.00 часа до 18.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

“Водоснабдяване и канализация”ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка сремонт на съществуващ уличен водопровод в с. Брежани, Община Симитли в периода от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 г. (петък) от 08.00 часа до 17.00 часа водоподаването в с. Брежани и с. Полето ще бъде преустановено по време на строително монтажните работи.

Моля, да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт – подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Малешевска“ с.Микрево ,общ. Струмяни за периода от 22.02.2021 г. (понеделник) до 23.02.2021 г. (вторник) в часовете от 08.00 часа до 16.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград с приз в конкурса „Най-зелените компании на България“

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград зае I място в категория „Енергетика, воден сектор“  в X юбилейно издание на конкурса „Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media. Конкурсът е национален, а целта е чрез него да бъдат отличени компаниите, които работят последователно за опазване на околната среда.

Благодарение на усилията на ръководството, в лицето на инж. Росица Димитрова, Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград прилага дългосрочна стратегия за екологична устойчивост и се стреми непрекъснато да допринася за опазване на природата.

Дружеството следва различни политики в тази посока. Сред тях са реализиране на “зелени“ проекти, предоставяне на възможност за отказ от хартиена фактура, респективно получаване на електронна такава, участие в кампании за събиране и предаване на пластмасови изделия за рециклиране, информационни кампании, насочени към хората и др.

Това е поредната награда, присъдена на водния оператор, развиващ дейността си на обособената територия в Благоевградска област. Сред отличията до този момент са: I място в категорията „Воден сектор“ през 2017 г., две награди през 2018 г, съответно  Специална награда „Устойчиво развитие за Зелена икономика“ и II  място в Категория „Енергетика, Воден сектор“, както и  Специална награда „Устойчиво развитие за Зелена икономика“ и II  място в Категория „Енергетика, Воден сектор“ през 2019 година. 

 


ПОЗИЦИЯ

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград 

По повод изказване от страна на общинска администрация - Благоевград, свързано с експлоатацията на водопроводната мрежа и фактурирането на изразходвана вода в курортна местност „Бодрост“, е важно да уточним казуса за цялата общественост. Напомняме, че в края на 2017 година, с писмо от Асоциацията по ВиК до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, на дружеството е предоставена документация за публичен актив „Водоснабдяване „Бодрост“, землището на с. Бистрица“, община Благоевград“, на основание договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите.

Водоснабдителната система е предадена на ВиК оператора, но е важно да се отбележи, че тя е и остава собственост на Община Благоевград. От този момент ВиК - Благоевград многократно изисква от Общината да бъде предоставен заверен списък с всички водоснабдени имоти в района. Проведени са и редица срещи в тази посока, като за ситуацията в курортна местност „Бодрост“ своевременно е уведомено и настоящето ръководство на Община Благоевград. Следва да се има предвид, че от края на 2017 година до м. август 2020 година от Община Благоевград не е предоставен необходимият заверен списък с водоснабдени имоти. Заради липсата на съдействие от Общинска администрация за дълъг период от време в дружеството не постъпват никакви приходи за изразходваната вода от хората, обитаващи водоснабдените имоти. В същото време ВиК-Благоевград плаща годишна такса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и паралелно поддържа водоснабдителната мрежа в курортна местност „Бодрост“ със собствени средства на дружеството.

Следва да бъде уточнено, че ВиК-Благоевград има разрешително за водовземане от 2018 година, като за периода след издаването му до настоящия момент са извършени 8 броя анализи за спазване на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. При тях не са констатирани отклонения и операторът продължава да изпълнява ангажиментите си. В същото време, след издаване на разрешителното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград въвежда и непрекъснато поддържа Санитарно-охранителната зона в местността „Бодрост“ в норми, съответстващи на законовите изисквания. Относно замътването на водата при валежи трябва да се вземе предвид, че във местността „Бодрост“ няма изградена Пречиствателна станция за питейни води. Община Благоевград, като собственик на актива, следва да търси финансиране за реализирането на подобен обект. Към момента в Благоевградска област липсва консолидация в Асоциация по ВиК, което лишава дружеството от възможност от европейско финансиране за изграждане и/или обновяване на активи. Тук е моментът да напомним, че ВиК-Благоевград многократно е търсило съдействие от Общината, включително и за афишираните днес проблеми по отношение на водоснабдяването в селата. Отново напомняме, че активът е общинска собственост, и като такъв Общината има отговорност към него. ВиК-Благоевград започва да фактурира изразходвано количество вода, което се следи от контролен водомер, на Община Благоевград като собственик на публичните активи и заради липсата на необходимото съдействие до м. август 2020 г. След монтиране на водомери на водоснабдените имоти и получаване на приходи за предоставяната услуга, ВиК- Благоевград ще реинвестира в модернизиране на водоснабдителната мрежа. В същото време ще отпадне финансовият ангажимент на Община Благоевград като собственик на актива. Във връзка с твърдението, че след като хората си плащат, могат да разходват водата, както преценят, подчертаваме, че тя трябва да бъде използвана разумно и отговорно. Не трябва да забравяме, че водата е изчерпаем ресурс!


Близо 3 млн. лева са заложените средства в Инвестиционната програма на ВиК- Благоевград за 2020 г.

2 958 460 лева са заложени в Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2020 г.

Те ще бъдат вложени в активи публична общинска собственост, намиращи се на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.

Само за община Благоевград през настоящата година са заделени 865 000 лева.

Сред дейностите, залегнали в ИП са подмяна на съоръжения на ПСПВ и ПСОВ, ремонт на водохващания, реконструкция на довеждаща и разпределителна водопроводна мрежа, реконструкция на канализационна мрежа, монтаж на нови резервоари, подмяна на спирателни кранове и др.

За община Симитли са предвидени 217 350 лв., за община Разлог 286 100 лв., за община Банско 128 530 лв., а за община Белица 122 850 лв.

По предварителни разчети, съгласно изготвената Инвестиционна програма, в активи публична общинска собственост в община Якоруда ще бъдат вложен и 123 050 лв., в община Гоце Делчев 273 050 лв., в община Гърмен 208 975 лв., в община Хаджидимово 110 650 лв.

Инвестиции във ВиК инфраструктура за община Сатовча са 158 225 лв., за община Струмяни 45 500 лв. За Петрич са предвидени 410 000 лв., като средствата за южната община са заложени, въпреки че към момента ВиК – Благоевград не предоставя услуга на съответната територия. Те ще бъдат инвестирани след като операторът започне да обслужва населеното място, съгласно сключен договор.

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград бе разгледана и утвърдена по време на заседание на Асоциацията по ВиК.

Преди да бъде подложена на гласуване, ИП е съгласувана е съгласувана както с общините, така и със съответните компетентни институции.

Ежегодно ВиК - Благоевград заделя 100% собствени средства за подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата, която в голямата си част е остаряла и сериозно амортизирана.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-m    

Управителят на ВиК – Благоевград инж. Росица Димитрова направи първа копка на нова административна сграда

Инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, даде символично начало на строителството на нова административна сграда за нуждите на дружеството.

Зданието ще бъде на два етажа, а в него ще се помещават служителите на РП – Благоевград.

Освен нова сграда, ще бъде изградени и нови гаражни клеткии автомивка за служебни автомобили.

Постройките ще се намират на собствен терен на дружеството, в района на Покровнишко шосе.

По време на първата копка, деня на светите равноапостоли Петър и Павел, бе отслужен и водосвет за здраве от отец Андон Шавулев.

Срокът за изпълнение на обектите е 8 месеца.

Церемонията протече при стриктни мерки за безопасност и превенция на разпространението на COVID – 19.    


„Водата е живот“ - цветен празник в Музей на водата – Благоевград

Цветен детски празник под надслов „Водата е живот“ бе организиран в Музей на водата – Благоевград. Инициативата е на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград и Радио Благоевград, а поводът е 5 юни – Световен ден на околната среда. В тържеството участваха деца на служители на ВиК – Благоевград, които показаха изключителна креативност по време на творческите задачи, включени в програмата. Всяко едно дете направи своя рисунка върху тениска, брандирана с логото на ВиК, а творбите бяха оценени от специално жури в състав инж. Росица Димитрова, управител на дружеството, Елисавета Каменичка, директор на Радио Благоевград и Маргарит Русев, музикален продуцент в Радио Благоевград. На първо място се класира Кристен Кръстева, а след нея се наредиха Костадин Везенков и Мария Филчева. Всички участници в инициативата получиха награди и грамоти.

Организирана бе и викторина на тема водата и природата. 

Гостите бяха поздравени от инж. Росица Димитрова.

„Този ден е изключително важен. Ние трябва да имаме отношение към всички ресурси, които ни заобикалят, а водата е един от най-важните. Благодаря Ви, че сте тук“, каза инж. Росица Димитрова.

Тя връчи и специално изработени плакети на пенсионирани през изминалата година служители на ВиК- Благоевград.

„Благодаря! Наистина без тези служители, нямаше как „Водоснабдяване и канализация да върви напред и да се развива. Пожелавам им да бъдат здрави!“, каза още инж. Димитрова.

Гостите бяха приветствани и от Елисавета Каменичка.

„За нас е удоволствие да бъдем партньори на ВиК. Да си пожелаем повече институции да обръщат внимание на младите хора, да работят с грижа за тях. Ние имаме отговорност към децата. Те трябва да живеят в чиста околна среда, да дишат чист въздух, да пият чиста вода. Ние трябва да ги научим, че грижата за природата е обща, така те ще бъдат една стъпка над нас“, каза Елисавета Каменичка.

Сред атракциите на празника бе и талисманът на Музей на водата Кранчо, който раздаде сладолед на всяко дете.

Специални гости на събитието бяха Александрина Механджийска, Боян Георгиев и Дарина Бреньовска, възпитаници на вокално студио "Фа диез", с ръководител Христина Палева. Те бяха подготвили невероятни изпълнения, с които повдигнаха духа и настроението по време на празника.

Водещ на програмата бе Силвия Домозетска от Радио Благоевград.

Инициативата премина при спазване на стриктни мерки за хигиена и безопасност.


    

ВиК – Благоевград реконструира близо 350 метра водопроводна мрежа за дни в Симитли

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград приключи успешно и в срок реконструкцията на водопроводна мрежа по ул. „Септемврийска“ в град Симитли. Дейностите бяха извършени само за няколко дни, като старите етернитови тръби бяха сменени с нови PE тръби.

В момента се извършва обновяване на водопровод по улиците „Марек“ и „Аврора“ в квартал „Ораново“, Симитли. Паралелнос това се изграждат и нови сградни водопроводни отклонения по трасето. Очаква се ремонтът да приключи в рамките на днешния ден.

Преди ремонтните дейности на улиците „Марек“, „Аврора“ и „Септемврийска“, екипи на ВиК – Благоевград реконструираха и водопровод по ул. „Хаджи Димитър“ в града.

 Целта на извършените дейности е намаляване на броя на авариите и повишаване на качеството на предоставяните услуги от ВиК оператора.


Нов регулатор контролира водоподаването към квартал „Еленово“ и ж.к. „Ален Мак“ в Благоевград

Нов,съвременен регулатор, с най-високи експлоатационни

характеристики, ще бъде монтиран на ул. „Бачо Киро“ в Благоевград.

Той ще контролира водоподаването в два от кварталите в града, а именно „Еленово“ и „Ален мак“.

В момента инженери към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград подготвят съоръжението за поставянето му.

С въвеждането на регулатора в експлоатация ще бъдат постигнати три основни цели – намаляване на налягането и стабилизация по водопреносната мрежа, намаляване на загубите на питейна вода, както и ограничаване на авариите в района.

Към момента на територията на община Благоевград има монтирани регулатори в кварталите „Освобождение“, „Струмско“ , както и при село Бело поле.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи непрекъснато в посока зониране на водопроводните мрежи, с цел подобряване на предоставяните услуги. 

Предстои да започне реализиранена обектите и на Инвестиционната програма на дружеството за 2020 г. 

Инж. Росица Димитрова обсъди с кметове на села в община Благоевград проблемите с ВиК.

Управителят на дружеството заяви готовност за съдействие

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград - инж. Росица Димитрова се срещна с кметове и кметски наместници на част от селата в община Благоевград, за да коментират текущите проблеми, свързани с водоснабдяването и канализацията в отделните населени места.

По време на посещението си в селата Мощанец, Покровник, Зелен дол и Селище инж. Димитрова обясни детайлно възможностите за постигане на по-качествена услуга за крайния потребител. От страна на Община Благоевград присъстваха инж. Румен Томов и инж. Евгени Терзиев.

Управителят на ВиК – Благоевград заяви пълна готовност да съдейства за решаване на проблемите. За да се случи това обаче е необходима абсолютна активност и сътрудничество от страна на Общинска администрация.

Сред най-сериозните проблеми са злоупотребите и използването на питейна вода за напояването на зеленчукови и тревни насаждения от страна на жителите, стана ясно по време на срещите.

За да бъде ограничено използването на вода по причини, различни от питейно-битови нужди, особено в летния сезон, е необходимо да бъде издадена изрична заповед от кмета на общината, както и да бъде осъществяван последващ контрол.

Инж. Димитрова пое ангажимент да бъде задействана процедура за изграждане на допълнителни подземни съоръжения (сондажи), там, където е необходимо, за да може да се ограничи недостигът на вода през сухите периоди в годината.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи непрекъснато в посока подобряване качеството на обслужване на своите абонати.

През последните 5 години дружеството е ремонтирало и реконструирало близо 90 км ВиК мрежа на обособената територия, която ВиК – Благоевград обслужва.„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград с метално сърце за пластмасови капачки

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград подкрепи кампанията „Капачки за бъдеще“. При входа  на касата и деловодството на Управлението вече е разположено метално сърце, в което клиенти и служители могат да поставят пластмасови капачки.

Периодично събраните пластмасови изделия ще бъдат предавани в специално обособени пунктове за рециклиране.

Поставянето на капачки в металното сърце следва да се осъществява при определени хигиенни условия и спазване на необходимата физическа дистанция, с цел превенция на разпространението на COVID – 19.

Чрез кампанията „Капачки за бъдеще“ се осигуряват средства за закупуване на кувьози, които се предоставят на лечебни заведения от цялата страна.

„С  монтиране на металното сърце ние декларираме подкрепата си към една добра кауза. От друга страна помагаме и за по-чиста природа“, коментира инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.


„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград със стриктни мерки за превенция на разпространението на коронавирус (COVID-19)

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград спазва стриктно указанията на Министерство на здравеопазването, Оперативния щаб за борба с коронавируса (COVID 19), както и препоръките на МРРБ за превенция разпространението му.

Изпълнени са всички заложени мерки, чрез които се цели опазване на здравето както на служителите, така и на абонатите. За да бъде избегнато струпване на хора на едно място, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград предоставя възможност за безкасово плащане на изразходваните услуги чрез системата еPay.

На касите на Дружеството се извършва непрекъсната дезинфекция, а служителите са снабдени с необходимите предпазни материали. Създадена е добра организация и не се допуска влизането поече от 1 човек.

 С цел ограничаване на физическите контакти и запазване здравето на служители и потребители, временно е преустановено снемането на показанията от водомерите чрез инкасатори.

За постигане на добра организация, Дружеството предоставя възможности за подаване на показанията на тел.: 073/519861; 073/519862 или чрез изпращане по имейл, както следва:

РП Благоевград: danni_blg@vikblg.com

РП Разлог: danni_raz@vikblg.com

РП Гоце Делчев: danni_gd@vikblg.com

РП Струма: danni_struma@vikblg.com

При подаване на показанията, освен данните, следва да бъдат упоменати титуляр, и абонатен номер.

С цел превенция е извършен и извънреден инструктаж на служителите, свързан с оценка на риска за нов биологичен агент коронавирус Sars-Cov-2, причиняващ заболяване COVID-19.

По време на инструктажа служителите са запознати и с Програмата за минимизиране на риска от биологичен агент коронавирус Sars-Cov, с прилаганите мерки за превенция, както и с правилата и инструкциите за безопасност.

Извършва се дезинфекция на всички помещения по четири пъти дневно, дезинфекцират се и автомобилите, с които се превозват служители на Дружеството.


„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград с грижа към своите абонати

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград отправя апел към своите абонати да проверяват картите за идентификация на служителите на Дружеството, особено при посещение на домашен адрес.

 Целта е да бъдат предотвратени евентуални измами от недобросъвестни граждани.

ВиК- Благоевград напомня, че освен карти за легитимация, служителите имат отличителни знаци по служебното си облекло.

С цел максимална защита на своите абонати, по разпореждане на ръководството на водното дружество, в сайта на ВиК – Благоевград http://vikblg.com/, в секция „Услуги“, подсекция „Продажби и инкасо“, ежемесечно  се публикува подробен график за отчитане на водомерите. Освен конкретни дати, в него са вписани и имената на самите инкасатори.

При възникнало съмнение, сигнал може да бъде подаден на тел. 112 или на дежурните диспечери в Дружеството на тел 073/ 88 41 71.

Следва да се имат предвид, че при легитимиране с карта от страна на служител, потребителите са длъжни да осигурят достъп и да окажат съдействие на длъжностното лице при изпълнение на служебните му задължения.


Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград с кампания „Актуално е да си зелен, не само за ден! Спаси дърво! Заяви своята електронна фактура днес“

С кампания под надслов „Актуално е да си зелен, не само за ден! Спаси дърво! Заяви своята електронна фактура днес!“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград отправя апел към своите абонати да преминат към съвременен начин за получаване на счетоводния документ.

За целта е необходимо потребителите на услуги да попълнят заявление за отказ от хартиена фактура. За максимално улеснение за хората, формулярът е поместен на страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград http://vikblg.com/, в секция „Услуги“, подсекция „Продажби и инкасо“. Заявление може да бъде получено и на касите на ВиК – Благоевград, както и чрез инкасаторите за съответните райони.

Към момента абонатите, заявили електронна фактура във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград са близо 4000 потребители.

Чрез системата Efaktura.bg абонатите получават възможност за абсолютно безплатно получаване на електронния документ, съдържащ цялата необходима информация за предоставените ВиК услуги и суми по издадени фактури.

Сред основните предимства на електронната фактура е, че потребителите получават сметките си навременно, независимо къде се намират в дадения момент. Освен това електронната фактура пристига директно при заявителя, което от своя страна елиминира възможността информацията да попадне в чужди ръце.

Не на последно място отказът от хартиения документ, респективно използването му в електронен вариант,  допринася за опазването на околната среда, като щади ресурси като вода, дървесина, енергия и др.

За получаване на електронна фактура е необходимо да бъде предоставен валиден е-mail, чрез който ще се осъществява достъпа до индивидуалния потребителски достъп в системата Еfaktura.bg.За аварии на водопровдната и канална мрежа и проблеми по водоподаването телефони за връзка:

район Благоевград – диспечари / денонощно / – 073/884171

район Разлог – дежурен – 0747/800102
район Гоце Делчев – дежурен – 0751/60266


 
При проблеми по отчитане и заплащане на консумираната вода:
район Благоевград – инкасатори – 073 / 51 98 61, 51 98 62; Отдел “Инкасо” – 073 / 51 99 94; Ръководител отдел “Продажби и Инкасо” – 073 / 51 98 51
район Разлог  - инкасо – 0747 / 80101
район Гоце Делчев – инкасо – 0751 / 60266


 
При необходимост от ремонт и покупка на водомери:
Водомерна работилница – Благоевград – 073 / 51 98 60