Предавания

четвъртък, от 15.10 до 16.30 часа Образователно предаване за популяризиране на науката и техниката, за трудния диалог между анализ и синтез, природа и общество, земя и космос. Главен герой са учените, които напускат кабинетите, лабораториите и ускорителите, за да се доближат със своите..
всяка събота от 12.20 до 13.00 часа