Предавания

четвъртък от 15.10 до 16.30 часа "Лабиринти на познанието" е образователно предаване, което отчита, че се намираме в парадоксална ситуация - от една страна науката и технологиите  преживяват мащабен разцвет (от частните космически станции и астротуризма през невронауките до големите..
всяка събота от 12.20 до 13.00 часа