Програмна схема на Радио Кърджали

ПРОГРАМНА СХЕМА НА РАДИО КЪРДЖАЛИ 12 ЧАСА

В сила от 01.01.2018 г.

НАЧАЛО

КРАЙ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

НАЧАЛО

КРАЙ

0:00

6:00

Комутация на програма "Хоризонт"

0:00

6:00

6:00

6:10

Информационен бюлетин

6:00

6:10

6:10

7:00

"Нека бъде музика" - повторение

"По стъпките на историята" - повторение

"Чай от мащерка" - повторение

"Ретро хит парти" - повторение

"Общината" - повторение

"При съседите" - повторение

"Южно хоро" - повторение

6:10

7:00

7:00

7:10

Сутрешен осведомителен бюлетин на Програма "Хоризонт"

7:00

7:10

7:10

8:00

Добро утро

"Южно хоро"

"Накъде в неделя"

7:10

8:00

8:00

9:00

Програма на "Радио България" на турски език

8:00

9:00

9:00

9:10

Регионални новини

"Пица на парче"

Регионални новини

9:00

9:10

9:10

10:00

Сутрешен блок "След първото кафе"

"Вяра и живот"

9:10

10:00

10:00

10:10

Регионални новини

Регионални новини

10:00

10:10

10:10

11:00

Сутрешен блок "След първото кафе"

"Голямото междучасие"

10:10

11:00

11:00

11:10

Регионални новини

Регионални новини

11:00

11:10

11:10

12:00

Сутрешен блок "След първото кафе"

"Голямото междучасие"

11:10

12:00

12:00

12:15

Обеден осведомителен бюлетин на Програма "Хоризонт"

12:00

12:15

12:15

13:00

"Българска естрада" - Музикална линия

12:15

13:00

13:00

13:10

Регионални новини

13:00

13:10

13:10

14:00

"Второ полувреме"

"Чай от мащерка"

"Хоризонти"

"България Топ 20" - повторение

"По стъпките на историята"

"Полет над родопите"

"Нека бъде музика"

13:10

14:00

14:00

14:10

Регионални новини

14:00

14:10

14:10

15:00

"Второ полувреме"

"България Топ 20"

"Ретро хит парти"

"Общината"

"При съседите"

"Полет над Родопите"

"На чаршията, в чата"

14:10

15:00

15:00

16:00

Програма на "Радио България" на турски език

15:00

16:00

16:00

16:10

Регионални новини

16:00

16:10

16:10

17:00

"Денят"

"Голямото кафене"

"Дискотека"

"Вкусен следобед"

16:10

17:00

17:00

17:10

Регионални новини

17:00

17:10

17:10

18:00

"Денят"

"Голямото кафене"

"Дискотека"

"Вкусен следобед"

17:10

18:00

18:00

20:30

Комутация на програма "Хоризонт"

18:00

20:30

20:30

21:30

Програма на "Радио България" на турски език

20:30

21:30

21:30

0:00

Комутация на програма "Хоризонт"

21:30

0:00

НАЧАЛО

КРАЙ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

НАЧАЛО

КРАЙ