Eмисия новини
от 01.00 часа

Номинираният от БСП за шеф на антикорупционната комисия

Николай Николов: Държавата трябва да свие възможностите за корупция

Необходима е задълбочена дискусия относно функциите на антикорупционния орган

Снимка: Архив


Участвам в това състезание изцяло като професионалист и като експерт. Първата монография за конфликт на интереси в България беше написана от мен през 2010 година. Последваха още две мои книги в тази материя, последната от които, беше публикувана през октомври 2017 г. Това каза за предаването „12+3“ по „Хоризонт“ доктор Николай Николов, номиниран от БСП за шеф на новия антикорупционен орган. Той подчерта, че е автор и на монография от 2012 година по отменения втори Закон за гражданската конфискация, дисертацията си е написал върху първия такъв закон от 2010 г., а практическият му опит на ръководни постове е вече над 12 години. Вторият мотив да приеме номинацията е нуждата от алтернатива:

Трябва да има задълбочена дискусия относно функциите на този орган
, както вече са очертани в чл. 13 от Закона след публикацията му в Държавен вестник, относно параметрите на дейността на бъдещия орган. Такъв разговор е необходим сега, защото, в следващите шест години, приложението на закона до известна степен ще бъде повлияно от праговете на дебат, до които достигнем в рамките на следващите 2-3 седмици.


Николов нарече антикорупционния закон „много сложен“ и подчерта, че оценката му за него „не е безпротиворечива“. Антикорупционният орган пък има правомощия в рамките на най-малко пет основни направления, в някои от които законодателят е направил много решителни и добри разрешения, които със сигурност ще помогнат противодействието на корупцията, а в други направления имаме връщане назад. Според него обаче корупцията не само трябва да бъде преследвана, а трябва да бъде създадена среда за недопускането на това вредно обществено явление.

Първото действие, което трябва да направи държавата, според мен, е да свие възможностите за корупция. Ако създадем един специализиран софтуер, който проверява всяка обществена поръчка дали в нея участват лица, свързани с възложителя на поръчката или с лицата, които осъществяват процедурата и не допускаме такова участие още преди да е подписан договор.

Ако имаме контрол по отношение на лицата, които участват в самите комисии за възлагане на обществени поръчки като компетентност, като обучение, смятам, че ще постигнем много по-добри резултати, отколкото да вървим след следствието, да вървим само след наказание за съответното правонарушение.

Разбира се, имам и редица други конкретни идеи. Новият орган ще има много важни функции по отношение на осветляване на имуществото на държавните служители на различни нива. Това е много важен антикорупционен фактор. Част от идеята за създаване на антикорупционна среда.

Николов заяви, че не е запознат с изявлението на президента Радев, че законът представлява „бетониране на корупцията“

Честно казано, не знам за това изявление на държавния глава. Моята професионална оценка не е еднозначна. Има и добри страни, има и слаби. Една от слабите е т. нар. "децентрализирана система" за установяване на конфликт на интереси. До 22 януари имахме два органа, които установяваха конфликт на интереси за около 120 000 души в трите власти. На 23 януари 1000 органа. Това ще генерира различна практика и проблеми с капацитета на по-малките общини.


Още от