Eмисия новини
от часа

Нов път за мотивирани учители

Нели Колева, ръководител на проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“
Снимка: личен архив

Недостиг на учители, слаба практическа подготовка на бъдещите педагози и неспособност на училището да даде нужното за 21-и век образование на учениците – пред тези проблеми е изправена не само нашата страна. Един от начините да се запълнят празнините е достъп до учителската професия да имат успешни и мотивирани професионалисти от различни сфери. Осемгодишният опит на фондация „Заедно в час“ в откриване, подготовка и подкрепа на педагогически таланти без педагогическа правоспособност показва, че желаещите да бъдат учители са много и от различни поколения. След стриктен подбор и интензивно обучение, включващо и много часове практика под наблюдение на опитни педагози, тези силно мотивирани за работа с деца хора успешно се вписват в учителските екипи, внасяйки своя различен опит и умения. Стига разбира се средата да е добронамерена и подкрепяща.
Фондация „Заедно в час“, МОН и Пловдивският университет са партньори в двугодишния проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС, в който участват 15 организации от 5 европейски държави. Като част от проекта учени от университета Дуйсбург-Есен правят сравнително изследване на резултатите, показани от „алтернативно“ и традиционно подготвени учители.
Изследването, представено неотдавна, показва, че силната мотивация, сериозното практическо обучение в реални условия, наставничеството и колегиалната подкрепа позволяват на новите таланти да се изявят много успешно в образованието, което остро се нуждае от свежи сили.


Още от