За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от СУ и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 г. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо, българският език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева

Публикации
Доц. Станка Бонова в студиото на програма „Христо Ботев”.

Око за око, зъб за зъб!

Въпреки че християнството от хилядолетия се бори с този принцип на мисъл и действие, той все още важи за много хора и общества. Между другото, не всеки днес ще свърже израза „око за око…“ с религията, а той е влязъл в речта ни тъкмо оттам, както и още много..

публикувано на 20.06.17 в 17:05

Кич ли - какво е това?

• Не може да не знаете какво е кич, но я се опитайте да го обясните. Като че ли това е едно от най-изплъзващите се от точна дефиниция явления. Вечно и неизтребимо, „тъмната сянка на културата”, както го определяше проф. Иван Славов, известен „кичовед” от..

публикувано на 13.06.17 в 17:05
В село Люляково са събрани специфични носии на нашите прадеди.

Гола вода си, брато!

• Макар че написана, тази реплика малко ни стряска, тя изобщо не ни прави впечатление, когато я чуем, а не вярвам и някой да не е казвал за нещо или някого, че е „гола вода” - смисълът е напълно ясен за всеки съвременен българин. „На гол тумбак - чифте..

публикувано на 06.06.17 в 16:50

Пишем, както говорим?

• Това е далеч по-възможно, отколкото обратното. Защото устната и писмената реч се подчиняват на различни закони, макар че и тук новите средства за общуване размиват границите. По чатовете и форумите в интернет написаното е твърде близко до изговореното,..

публикувано на 30.05.17 в 16:50

Взаимна академия за естествено учене

Така са нарекли инициативата си съмишленици от Националната мрежа на родителите и фондация „Синергия” , които са избрали тъкмо празника на културата и просветата за първата сбирка от поредица срещи за обмяна на идеи, опит и практически решения за..

публикувано на 23.05.17 в 17:20
Нели Недялкова

Възгледите на една учителка по български език

• Тя е една от хилядите представител(к)и на този жилав и самозареждащ се вид, който не просто оцелява в абсурдната образователна среда, но работи с любов и отговорност към професията, към младите хора и към познанието и ценностите, които им предава. Но тя е..

публикувано на 23.05.17 в 16:40
31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ в София

Учебни фирми подготвят младите за бизнеса

Те са вече близо 350 в средните и висшите ни училища и са обединени в Мрежата на българските учебни предприятия. Всяка година 5 000 младежи минават през школата на реалната дейност по организирането, регистрирането и функционирането на фирма, подкрепяни от..

публикувано на 19.05.17 в 17:00

Българският език зад решетките на незаинтересоваността

• Това е колкото метафорично, толкова и буквално. Защото „зад решетките“, т.е. в местата за лишаване от свобода, попадат доста хора, които владеят слабо или изобщо не владеят официалния език на държавата ни. Става дума за чужденци, имигранти и български..

публикувано на 16.05.17 в 16:45
Тиодор Зелдин и неговата книга

Изкуството на разговора може да промени света

• Тезата е на известния британски философ, писател и преподавател Тиодор Зелдин и е изведена след многогодишни изследвания и разговори с хиляди събеседници. Ако съвременните хора се научат да разговарят за съществените неща, които ги вълнуват, да..

публикувано на 09.05.17 в 16:50
Милена Ленева

Среда за самоорганизирано учене – SOLE

Идеята е на индиеца Сугата Митра, посветил усилията си в последните години на образованието и училището. Хрумва му по времето, когато работи като специалист във високотехнологична компания в Индия. Луксозната сграда на компанията се намира в съседство с..

публикувано на 06.05.17 в 09:15