За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от СУ и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 г. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева

Публикации

Грозно име срещу зла врага

Във времената, когато незнайните болести, бедствия и стихии, застрашаващи живота на хората, са приписвани на злите сили, лечението и предпазването от тях е ставало с молитва, заклинание и ритуал. Името на новороденото дете често е имало тъкмо тази функция..

публикувано на 17.04.18 в 16:55
Д-р Леена Андонов

На училище във Финландия

Не би било зле представителите на органите, законодателстващи, управляващи и контролиращи образованието у нас, наистина да идат на училище в тази далечна североизточна държава. Странно е, че при толкова международно признати успехи на финландската..

публикувано на 13.04.18 в 14:15
Фрагмент с частично повреден надпис на латински HІE(S)US или HРE(S)US в раннохристиянския комплекс в крепостта на нос Св. Атанас, гр. Бяла. Това е един от най-ранните надписи с името на Иисус Христос от българските земи.

Раннохристиянски следи по земите ни

Православието става официална религия на българската държава по времето на княз Борис I Михаил през 870 г. Християнството обаче има последователи сред народите и племената, населявали днешната ни територия, векове преди това. Учените имат основания да..

публикувано на 10.04.18 в 17:15

Училище за благополучие и характер

Не, няма такова училище, дори и думите не се споменават в закона и наредбите, определящи целите и стандартите в предучилищното и училищното образование у нас. Това не изключва факта, че има учители, училищни психолози, директори на училища, които са..

публикувано на 05.04.18 в 10:02
Страница от Добрейшево четириевангелие с изображение на св. ап. Йоан. Първата половина на 13 в.

За възкресението на възкресителя, изцелителя и очистителя на човеците

Думите, с които в старобългарските ръкописи е описван Божият син и чудодействата, извършени от него, са плод на средновековните представи за зло, болест, гибел, спасение, излекуване, някои от които трансформирани от езическата древност. Болестта е..

публикувано на 03.04.18 в 17:10
Петицията на АБУЧ за признаване на българския език като матуритетен в страните от ЕС се посрещна с одобрение и благодарност от представителите и на други от „новите“ държави-членки

За матура по български език в страните от ЕС

На 21 март в комисията по петиции на Европейския парламент беше обсъдена петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина за признаване на българския език като матуритетен в страните от ЕС. Инициативата на нашите сънародници е посрещната с..

публикувано на 28.03.18 в 16:40

Бременен човек, труден човек

Екстравагантното настояване на британското правителство ООН да замени в документите си съчетанието „бременна жена“ с „бременен човек“ предизвика кратки спорове, известна тревога, повече недоумение и, надявам се, размисли. За себе си мога да кажа, че когато..

публикувано на 27.03.18 в 17:05
Думите влияят върху мисленето, настроението, поведението, а защо не и върху физическото здраве?

Думите разболяват, думите лекуват?

Като оставим настрана „сензационните“ открития, че конкретни думи предизвикват конкретни заболявания, си струва да знаем повече за въздействието на словото върху мисленето, настроението, поведението, а защо не и върху физическото здраве на човека. Според..

публикувано на 20.03.18 в 17:20
Фрагмент от картина на Франсоа Буше

Куртоазия, цивилизованост, порядъчност, благоприличие, галантност

Между 12-и и 18-и век тези нравствени ценности и прояви на обществения манталитет във Франция се налагат под влияние на литературата (разбирана като писаното слово, произведения от различни области на знанието, художествена литература). От френския език..

публикувано на 13.03.18 в 17:15
Слабото мъжко присъствие в училище има своите сериозни минуси

Търси се… добрият мъжки модел на поведение в училище

Според скорошно проучване профилът на днешният български учител е: жена, над 50 години, с висше образование. Още по-точно казано 84% от учителите са жени и няма признаци съотношението да се промени в близко бъдеще. С огромно уважение и признателност към..

публикувано на 08.03.18 в 10:35