За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от СУ и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 г. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо, българският език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева

Публикации

Правилата на играта с думите

За да си играем с думите, а не те с нас, трябва добре да ги познаваме, внимателно да се вслушваме в тях и с малко находчивост и достатъчно чувство за хумор да се впуснем в играта. Редовните слушатели на предаването често чуват това предупреждение в началото..

публикувано на 15.08.17 в 17:05

Пилоти в квартал „Факултета“

В столичния квартал, населен предимно от ромски семейства, беше открито лятно училище, наречено „Лятна Старт академия“ . За три седмици 60 деца, застрашени от отпадане от училище, вече отпаднали от системата или изпитващи затруднения, ще получат..

публикувано на 09.08.17 в 09:40
Лудо биле (Atropa belladonna)

Да не съм ял лудото биле!

Все още ще чуете някой тъкмо по този колоритен начин да каже, че не е луд. За по-новите поколения трябва да поясним, че „биле“ означава билка. А за всички, които обичат да разплитат нишките, от които е изтъкана речта ни, само припомняме, че в доста от..

публикувано на 08.08.17 в 17:05

Мене ме, мамо…

Защо не казваме просто „струва ми се“, а „на мене ми се струва“ или „видяхме Мони вчера“, а „Мони го видяхме вчера“. Защо вместо „Тая работа изглежда гнила“, понякога предпочитаме да кажем „Тя, тая работа изглежда гнила“, вместо „Иван непрекъснато се хвали“..

публикувано на 02.08.17 в 09:20

Мъдрец, умник, хитър зъб

Многобройни са имената на кътните зъби в българските родопски говори. Разнообразието от наименования се дължи на различните мотивации за установяването им. Самото съчетание „кътен зъб“ е част от задължителната лексика, която служи за определяне на..

публикувано на 25.07.17 в 16:45

Как говорим за героите

Патетично, клиширано, дежурно, опростителски, истинно, с възхищение, с любов и смирение, вдъхновено и талантливо... изграждаме с думи образите на националните ни герои и ги предаваме на следващите поколения. Всъщност начинът, по който ги описваме и се..

публикувано на 18.07.17 в 17:00

Образоподражателни думи или как образът се превръща в звук

За звукоподражателните думи знаем, но че има и образоподражателни е изненада за неспециалистите. Оказва се, че по определен словообразувателен механизъм различни предмети и явления са получили наименованията си от съчетаването на звукове, които по някакъв..

публикувано на 11.07.17 в 17:15

Французите пият като поляци, англичаните - като риби, руснаците - като обущари, испанците - като казаци, ние - като смокове

Открай време и във всички езици и култури хората сравняват, за да подсилят ефекта от думите си. Едно е да кажеш „той е силен” и друго „той е силен като бик”, „тъп като галош”, „гол като пушка”, „надува се като пуяк”, „спи като пор” и т.н. Обикновено..

публикувано на 04.07.17 в 17:00
Представителна изява на клуб за занимания по интереси.

Младите пред избор на професия или висше училище

Малко са младежите, които до завършването на средното си образование имат ясна представа за бъдещето си, познават възможностите и желанията си и начините да ги осъществят. Самото средно училище не им помага много в самопознанието и ориентирането в реалния..

публикувано на 29.06.17 в 15:00
Посолството на Република България в Скопие организира петдневна кампания за подаване на документи за кандидатстване в български висши учебни заведения на младежи от Република Македония. От 16 до 20 юни 2017 г. 198 младежи подадоха документи за кандидатстване на място в дипломатическата мисия.

От български… на български или когато политиката се намеси в езика

• Разчертаването на политическата карта на Балканите е пречупило не един човешки живот и отворило рани в съдбата на народите. Оптимистичната перспектива за общ европейски дом без граници се оказа не толкова близка, а нихилизмът на новите поколения..

публикувано на 27.06.17 в 17:05