За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от СУ и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 г. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо, българският език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева

Публикации

Речта в медиите - между политическата коректност и враждебността

Къде се коренят тези две противоположни проявления, които шестват по страниците на печатните и електронните медии и социалните мрежи. Не са ли двете лица на една и съща монета или се основават на различни културни традиции и ценности. Дали толерантността,..

публикувано на 21.03.17 в 16:50

1000 приятели или 1000 гроша?

Как са гледали на приятелството нашите прадеди, ако съдим по кратките словесни умотворения, останали от тях, някои от които все още използваме, макар че днес представата ни за приятелство е по-различна. В самата етимология на думите другар и приятел е..

публикувано на 14.03.17 в 16:55

Новата културно аташе… или познай от кой род е съществителното

• Аташе, джипи, кюре, крупие, конферансие, парвеню, импресарио и още някои думи от чужд произход тормозят езиковото съзнание на българите, решени да спазват книжовната норма на хубавия ни език. За тяхно (наше) успокоение да кажем, че и учените нямат единно..

публикувано на 07.03.17 в 16:45

Глаголни форми сродяват приказките с новините

• Макар че между двата „жанра“ не би трябвало да има нищо общо, най-малкото защото са рожба на различни епохи, нерядко единственото, по което могат да бъдат различени, са действащите лица и присъствието във фабулата на елементи, указващи времето и мястото..

публикувано на 28.02.17 в 16:50
Доц. Георги Митринов в студиото на „За думите” и страница от османски регистър (дефтер)

Български имена и съдби в документи от 16 век

• Колкото и да е странно, ръкописи отпреди няколко века, свързани с бита и културата на предците ни, все още чакат да бъдат изследвани. Това е така, защото историята на самите документи е доста сложна. В случая говоря за османски регистри от 16-и век, които..

публикувано на 21.02.17 в 16:40

Секс под прикритие

• Независимо дали става въпрос за реклама на автомобили, сладолед, козметика или лекарства, сексуалният подтекст е почти задължителен. Загатнат, откровен, натрапчив. Най-директните и запомнящи се послания са като че ли визуалните, но словесните също вършат..

публикувано на 14.02.17 в 17:05

По, най, супермега…

• Мъдри хора и специалисти ни съветват да не се сравняваме с околните, а само със себе си. Чудесен съвет, но знаете колко е трудно да се изпълни. Ние не можем без сравнения – някой е по-богат, друг по-красив, трети по-умен, по-известен, най-популярен,..

публикувано на 07.02.17 в 17:05

За финансовата грамотност на учениците

Една от водещите глобални технологични компании за разплащания започва кампания „Нашите пари“, част от която е образователна програма за финансова грамотност за ученици от 9-и до 11-и клас. Според представително проучване, поръчано от компанията, малко..

публикувано на 02.02.17 в 11:05

Излишна отживелица ли е да се учи ръкопис?

• След като в някои държави писането на ръка и особено с ръкописни букви постепенно отпада от учебната програма за сметка на боравенето с клавиатура, си задаваме въпроса, наистина ли това умение е излишно за съвременния човек. Вярно е, че, съоръжени с..

публикувано на 31.01.17 в 17:00

Философията дава на децата свобода

От две години Катедрата по философия на Пловдивския университет е домакин на „Клуб за ентусиазъм и професионализъм”. Гл.ас. Евелина Варджийска е сред инициаторите на клуба, чиято цел според нея е да изгради професионална общност сред учителите по..

публикувано на 27.01.17 в 09:41