Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от недвижим имот - публична държавна собственост

Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-739/20.06.2017 г.; Заповед № АВ-740/20.06.2017 г.; Заповед № АВ-741/20.06.2017 г. и Заповед № АВ-742/20.06.2017 г. на Генералния директор на БНР обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио.

Търгът ще се проведе на 28 юли 2017 година от 11:00 часа в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 27 юли 2017 година до 16:00 часа в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

Оглед на помещенията се извършва от 10:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден до 27 юли 2017 година след предварителна уговорка на телефон: 00359 884705350 – Стоян Богоев.

Документацията за участие в търга е безплатна.

Подробно описание на отдаваните помещения можете да прочетете ТУК

Отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, намиращо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 1, блок „Г“.

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 1, блок „Г“, с площ от 32.5 (тридесет и две цяло и пет) кв.м.

Указания за подготовка на заявления за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 1, блок „Г“, с площ от 32.5 (тридесет и две цяло и пет) кв.м.

Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 1, блок „Г“, с площ от 32.5 (тридесет и две цяло и пет) кв.м.

Договор за наем на помещениe, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 1, блок „Г“, с площ от 32.5 (тридесет и две цяло и пет) кв.м.

---------------------------

Отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 2, блок „Г“, с площ от 43.5 (четиридесет и три цяло и пет) кв.м.

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 2, блок „Г“, с площ от 43.5 (четиридесет и три цяло и пет) кв.м.

Указания за подготовка на заявления за участие в търг с тайно наддаване заотдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 2, блок „Г“, с площ от 43.5 (четиридесет и три цяло и пет) кв.м.

Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване заотдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 2, блок „Г“, с площ от 43.5 (четиридесет и три цяло и пет) кв.м.

Договор за наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 2, блок „Г“, с площ от 43.5 (четиридесет и три цяло и пет) кв.м.

--------------------------

Отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 502, с площ от 15 (петнадесет) кв.м.

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 502, с площ от 15 (петнадесет) кв.м.

Указания за подготовка на заявление за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 502, с площ от 15 (петнадесет) кв.м.

Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 502, с площ от 15 (петнадесет) кв.м. 

Договор за наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо стая № 502, с площ от 15 (петнадесет) кв.м.

------------------------

Отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо гаражна клетка, двойна, с площ от 79.8 (седемдесет и девет цяло и осем) кв.м. 

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо гаражна клетка, двойна, с площ от 79.8 (седемдесет и девет цяло и осем) кв.м.

Указания за подготовка на заявление за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо гаражна клетка, двойна, с площ от 79.8 (седемдесет и девет цяло и осем) кв.м. 

Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо гаражна клетка, двойна, с площ от 79.8 (седемдесет и девет цяло и осем) кв.м. 

Договор за наем на помещение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, РРС Благоевград, представляващо гаражна клетка, двойна, с площ от 79.8 (седемдесет и девет цяло и осем) кв.м.