Търгове

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

публикувано на 14.07.21 в 10:15
1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с площ от 148,50 кв. м., актуван с АПДС № 847/10.12.2003 г., съставен от Областния управител на област Шумен, предназначен за заведение за хранене, находящ се в гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ № 7. 2. Начална тръжна месечна наемна цена е ...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

1. Българското национално радио обявява повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, находящ се на адрес: гр. София, район..

публикувано на 31.05.21 в 14:47

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, предназначенo за кафене

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 60 (шестдесет) кв. м., предназначенo за кафене, находящо се на партерен етаж в техническата сграда на Българско национално радио, актувана с акт за..

публикувано на 26.05.21 в 16:04

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост,по обособени обекти, както следва: - обект № 1 в Производствено-техническа сграда: намира се на..

публикувано на 19.04.21 в 15:08

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем начасти от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, находящ се на адрес: гр. София, район „Младост“,..

публикувано на 12.04.21 в 15:45

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на кухненски блок

Заповед № 6-56/11.02.2021 г.  за определяне на спечелил търг с тайно наддаване относно проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София,..

публикувано на 11.02.21 в 16:49

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет

Заповед № 6-55/11.02.2021 г.  за определяне на спечелил търг с тайно наддаване относно проведена тръжна процедура за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на..

публикувано на 11.02.21 в 16:43

БНР обявява търг за кухненски блок

Българското национално радио обявява търг   с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски..

публикувано на 04.01.21 в 14:37

БНР обявява търг за лекарски кабинет

1.  Българското национално радио обявява търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от..

публикувано на 04.01.21 в 14:29

Заповед за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора

Заповед за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора. Цялата информация за обявения на 21.09.2020 година търг можете да откриете тук .

публикувано на 29.10.20 в 16:19

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок

Заповед № 6-598/28.10.2020 г. на генералния директор на БНР  относно прекратяване на обявения със Заповед № 6-527/21.09.2020 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с Акт за..

публикувано на 28.10.20 в 13:27