Търгове

Класиране в търга за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет в БНР

публикувано на 14.02.24 в 15:33
В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № 6-10/04.01.2024 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост. Въз основа на ...

Избран победител на търга за офис, намиращ се в Стара Загора

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-745/09.11.2023 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на помещение – кабинет, със застроена площ от 19 кв. м., находящ се на първи (партерен)..

публикувано на 14.12.23 в 09:58

БНР обявява търг за отдаване под наем на необорудван стоматологичен кабинет

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудван стоматологичен кабинет с  РЗП 23.43 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от недвижим..

публикувано на 17.11.23 в 12:19

БНР обявява търг за отдаване под наем на офис, намиращ се в Стара Загора

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет, със застроена площ от 19 кв. м., находящ се на първи (партерен) етаж в сграда с идентификатор 68850.503.502.1 по КККР на гр. Стара Загора, с..

публикувано на 10.11.23 в 09:53

БНР обявява търг за отдаване под наем на офис, намиращ се в РРС-Благоевград

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  офис помещение, представляващо шеста кабина, с площ 30.16 кв. м. (тридесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), намиращо се на втори етаж, част от недвижим имот..

публикувано на 10.11.23 в 09:50

БНР класира участниците в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-593/11.09.2023 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична..

публикувано на 25.10.23 в 11:11

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост № 54/09.12.1993 г. на областния управител на област с..

публикувано на 11.09.23 в 09:40

БНР прекратява търга за отдаване на стаи под наем в РРС Благоевград

ЗАПОВЕД № 6-772/25.11.2022 г. На основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията,  във връзка с чл. 46, предложение второ и по аргумент за противното основание от разпоредбата  на чл. 51, ал...

публикувано на 28.11.22 в 09:17

БНР обявява търг за отдаване на стаи под наем в РРС Благоевград

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост № 420/05.08.2005 г. на областния управител на област с..

публикувано на 12.10.22 в 09:30

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-371/10.06.2022 г., изменена със..

публикувано на 18.07.22 в 10:08

Определен е победителят в търга за стая под наем в РРС Благоевград

Със заповед № 6-461/13.07.2022 г. на генералния директор на БНР е обявен победителят в проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост №..

публикувано на 14.07.22 в 10:14