Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

БНР обявява подбор за заемане на длъжността експерт, връзки с обществеността в отдел „Връзки с обществеността и събития“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността – експерт, връзки с обществеността в отдел „Връзки с обществеността и събития“.
 
Задължения на заемащия длъжността:
·  да участва при разработването на PR-стратегия на БНР и в нейната реализация;
·  да подготвя и разпространява към медиите прессъобщения, да предоставя информации от и за БНР, включително инициативи, проекти, събития;
·  да организира интервюта, пресконференции, публични изяви на ръководството на БНР;
·  да съдейства за подготовката на кризисен PR в извънредни ситуации;
·  да осъществява контакти от името на БНР с представители на информационни агенции, радиа, телевизии, вестници и други средства за масова информация;
·  да предоставя информация от името на БНР, предварително съгласувана с ръководството;
·  да проследява публикациите и отразяванията в медиите за БНР и да ги предоставя на вниманието на ръководителя на отдела, както и за архив.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
·  Образование - висше, бакалавърска степен от специалност в областите на хуманитарните или социалните, стопански и правни науки;
·  Професионален опит в областта на комуникациите: PR или медии – предимство;
·  Отлични умения за писане на журналистически и PR материали;
·  Отлични езикови  и комуникационни умения на български език;
·  Много добра компютърна грамотност;
·  Умение за работа в екип;
·  Организираност, прецизност, бързи реакции, лоялност;
·  Владеене на английски език.
 
Начинът на провеждане на подбора е:
·  първи етап - предварителен подбор по документи;
·  втори етап – събеседване с кандидатите.
 
За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и диплома за завършено образование, не по-късно от 28.07.2017 г., на адрес: kandidati@bnr.bg
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.