Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в Новинарския център на програма „Хоризонт“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в Новинарския център на програма „Хоризонт“

Задължения на заемащия длъжността:

·  да следи и да бъде запознат всекидневно с новинарския поток у нас и по света;

·  да редактира смислово, фактологически, стилистично и граматически информационните текстове;

·  да познава съдържанието на озвучените информации;

·  да уведомява прекия си ръководител и екипа на текущото предаване при ексклузивни новини с голямо обществено значение.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование - висше, бакалавърска степен от специалност в областите на хуманитарните, педагогическите, социалните, стопанските, правните науки или изкуствата;

  • професионален опит – минимум 3 години;
  • висока степен на езикова и говорна култура по български език;

·  добри гласови данни и липса на говорни дефекти;

·  инициативност, оперативност и способност за работа в динамична среда и в екстремни ситуации;

·  много добра компютърна грамотност;

·  познаване на политическата, социалната и икономическата система на страната, както и познаване на световните процеси и геополитическите отношения;

·  владеене на английски език, втори чужд език - предимство.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – практическа задача, прослушване пред микрофон и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и диплома за завършено образование, до 17 ч. на 15.09.2017 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.